B&W besluitenlijst week 24 - 2024

Vastgesteld in de vergadering van 18 juni 2024.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Wethouder Maouche Beleid Ruimtelijk Domein Aanwijzen clusterplaatsen voor kliko's Keerweer en Woudstralaan
  • Aanwijzen van clusterplaatsen nabij de Keerweer in Oosterbeek voor pmd en gft. De clusterplaatsen bevinden zich op het trottoir/kruising met de Keerweer/Jagerspad ter hoogte van Jagerspad 13 en op de weg bij Paasberg 16 te Oosterbeek.
  • Aanwijzen van clusterplaatsen nabij de Woudstralaan te Oosterbeek voor OPK. De clusterplaatsen bevinden zich op het trottoir op de kruising met het Stenenkruis/Woudstralaan ter hoogte van nummers 29 en de Van Spaenweg 36 te Oosterbeek.
Conform besloten
Burgemeester Schaap Concernstaf Zienswijze ontwerpbegroting Gelders Archief
  • De raad informeren via de raadsinformatiebrief.
  • Een intrekkingsbesluit voor te bereiden waardoor de gemeenteraad weer in staat wordt gesteld om een zienswijze op de begroting in te dienen.
Conform besloten