Samenstelling college

De burgemeester en wethouders vormen samen het dagelijks bestuur van de gemeente en voeren het beleid uit dat de gemeenteraad op hoofdlijnen heeft vastgesteld.

Verder bereidt het college van burgemeester en wethouders plannen voor waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen en zijn zij verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente en het personeelsbeleid. Ons college bestaat voor de collegeperiode 2018-2022 uit:

Samenstelling college burgemeester en wethouders
Functie Naam
Burgemeester Agnes Schaap
Wethouder Joa Maouche (GroenLinks)
Wethouder Leonie Rolink (VVD)
Wethouder Marinka Mulder (PvdA)
Wethouder Mark Sandmann (D66)
Gemeentesecretaris Maurits van de Geijn

 

College B&W juni 2021 

1e rij van links naar rechts: wethouder Leonie Rolink, burgemeester Agnes Schaap, kinderburgemeester Julot Hulsebos, wethouder Mark Sandmann
2e rij van links naar rechts: wethouder Joa Maouche, wethouder Marinka Mulder, gemeentesecretaris Maurits van de Geijn