Burgemeester Agnes Schaap

Burgemeester Agnes SchaapPortefeuille

 • Voorzitter gemeenteraad en college

Bedrijfsvoering en dienstverlening

 • Personeel en organisatie
 • Communicatie en representatie
 • Publieke dienstverlening
 • Algemene juridsche zaken
 • Kabinet
 • Herdenken en Airborne (Airborne tot en met 2022)
 • Veiligheid, inclusief evenementen, BOA's, politie en brandweer
 • Internationale betrekkingen en regionale samenwerking
 • Vreemdelingen, inclusief vluchtelingen en asielzoekers

Grotere projecten

 • Renkum 100 jaar
 • Bestuurskracht
 • Huis van de gemeente (tot en met besluitvorming)

Nevenfuncties

Bezoldigd

 • Rosa stichting, lid raad van toezicht

Onbezoldigd

Verbonden partijen

 • Dagelijks bestuur Euregioraad
 • Algemeen en dagelijks bestuur Gelders Archief (ook namens Rheden en Rozendaal)
 • Lid Algemeen Bestuur Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen
 • Algemeen bestuur Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM)
 • Vertegenwoordiger Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Overig

 • Bestuurslid hospice Wijchen
 • Bestuurslid veiligheidshuis West Veluwe Vallei 
 • Voorzitter stuurgroep Zorg en Veiligheid 
 • Lid van Orang Bijak – Bronbeek 
 • Ambassadeur hospice Wageningen / Renkum
 • Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand

Contact

E-mail: a.schaap@renkum.nl