Burgemeester Agnes Schaap

Burgemeester Agnes SchaapPortefeuille

 • Voorzitter gemeenteraad en college
 • Algemeen juridische zaken en kabinet
 • Communicatie, representatie en media
 • Personeel en organisatie
 • Handhaving, toezicht en vergunningverlening
 • Politie, veiligheid en brandweer, veiligheidsregio
 • Organisatie en P&O
 • Vreemdelingenbeleid, integratie minderheden en asielzoekers
 • Euregio en intergemeentelijke samenwerking
 • Opvang zwerfdieren
 • Huisvesting, gemeentehuis
 • Publieke dienstverlening
 • Airborne

Nevenfuncties

Onbezoldigd

 • Dagelijks bestuur Euregioraad
 • Algemeen en dagelijks bestuur Gelders Archief (ook namens Rheden en Rozendaal)
 • Vertegenwoordiger in bestuur van GO Arnhem Nijmegen City Region
 • Algemeen bestuur VGGM (= regionaal college hulpverlening)
 • Voorzitter Wet Verplichte GGZ Gelderland-Midden 
 • Bestuurslid veiligheidshuis West Veluwe Vallei 
 • Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand 
 • Voorzitter stuurgroep verward gedrag bij VGGM

Contact

E-mail: a.schaap@renkum.nl