Wethouder Daniëlle van Bentem

Wethouder Danielle van BentemPortefeuille

Ruimtelijke domein

  • Mobiliteit en wegen, inclusief openbaar vervoer
  • Ruimtelijke ontwikkeling, inclusief grondexploitatie
  • Wonen, inclusief volkshuisvesting
  • Economie
  • Cultuur, recreatie en toerisme, inclusief Airborne (vanaf 2023) en monumenten

Grotere projecten

  • Doorwerth Centrum, deel centrumontwikkeling

Nevenfuncties

Onbezoldigd

Verbonden partij

  • Vertegenwoordiger Leisureland B.V.

Contact

E-mail: d.van.bentem@renkum.nl