Wethouder Marinka Mulder

Wethouder Marinka Mulder (PvdA)Portefeuille 

Sociaal domein

 • Zorg en welzijn, inclusief jeugd, mantelzorg en vrijwilligers
 • Onderwijs, inclusief kinderopvang en bibliotheek
 • Zorg- en leerlingenvervoer
 • Sport en bewegen

Bedrijfsvoering en dienstverlening

 • Financiën
 • Bedrijfsvoering
 • Strategisch personeelsbeleid
 • Gemeentelijk vastgoed

Grotere projecten

 • Doorwerth Centrum, deel onderwijs en ontmoeting
 • Spoorwegonderdoorgang Wolfheze

Nevenfuncties

Onbezoldigd

Verbonden partij

 • Lid bestuurscommissie Veligheid en gezondheid van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM)
 • Lid bestuur Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arn-hem-Nijmegen (BVO DRAN)
 • Bestuur Modulaire Gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR)
 • Lid bestuur Bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie
 • Lid algemene vergadering van aandeelhouders ACV
 • Lid algemene vergadering van aandeelhouders BNG

Overig

 • Lid partijbestuur PvdA
 • Vrijwilliger uitgiftepunt voedselbank
 • Vicevoorzitter van de adviescommissie bezwaar leerplichtwet van de sociale verzekeringsbank

Contact

E-mail: m.mulder@renkum.nl