Openbare ruimte en groen

 • Beeldbestek groenonderhoud

  We hebben 13 verschillende beheercategorieën bijvoorbeeld bomen, bosjes of gazons. Per beheercategorie is een kwaliteitsniveau afgesproken.

 • Beheerplan Water en Riolering

  Het beheerplan geeft inzicht in de activiteiten die nodig zijn voor het water- en rioleringsbeheer in Renkum en de mensen en middelen die daarvoor nodig zijn.

 • Beleidsregels inzameling bladafval

  pdf, 5MB

  Regels die gelden voor het aanbieden van blad tijdens de jaarlijkse bladactie.

 • Bosbeleidsplan 2018-2028

  pdf, 7MB

  Wij hebben ruim 300 hectare bos en natuurterrein in ons beheer. In het bosbeleidsplan beschrijven wij de manier waarop wij het bosbeheer in de gemeente de komende jaren invulling geven.

 • De Ruimtelijke Visie 2025

  pdf, 4MB

  In de ruimtelijke visie geeft de gemeente de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkelingen van haar grondgebied aan.

 • Groenstructuurplan 2017-2027

  In het Groenstructuurplan staat beschreven hoe wij de komende 10 jaar ambities en beleid ten aanzien van groen structuren vastleggen. Hierbij gaat om zowel de visuele als de functionele aspecten van het groen. Het Groenstructuurplan is de kapstok waaraan andere groene plannen en projecten worden opgehangen. Maar ook plannen van andere disciplines zoals civiel kunnen hieraan worden getoetst.

 • Handleiding minizuivering (IBA)

  pdf, 616kB

  Handleiding voor gebruikers van een minizuiveringsinstallatie (IBA) met onder andere informatie over wie waarvoor verantwoorderlijk is, wat u kunt doen bij een storing en hoe het onderhoud is geregeld.

 • Landschapsbasisplan

  pdf, 9MB

  In het Landschapsbasisplan 2017 staat onze visie op het gebied van natuur en landschap.

 • Programma van eisen openbare ruimte

 • Strategische Visie 2040

  pdf, 534kB

  De Strategische Visie heeft een overkoepelende functie op de economische, sociale en ruimtelijke visie's en neemt daarom een bijzondere plek in het gemeentelijk beleid in. Ze vormt als het ware het dak op het gemeentelijke beleidshuis.

 • Visie Landgoederen en Buitenplaatsen

  pdf, 3MB

  In de Visie Landgoederen en Buitenplaatsen staat hoe wij omgaan met het benutten, beleven en beschermen van de landgoederen in onze gemeente.