Tijdlijn

Na de zomervakantie van 2023 leggen we de verschillende toekomstscenario’s voor aan de gemeenteraad en we laten zien wat inwoners, ondernemers en organisaties willen en verwachten.

We maken duidelijk wat ieder scenario kost en oplevert en hoe soortgelijke scenario’s op andere plaatsen werken (of niet werken). We geven ook aan hoe de verschillende toekomstscenario’s scoren op de beoordelingsonderdelen en of er gemeenten zijn die mee willen doen in een van de scenario’s.

Op basis van al die informatie neemt de gemeenteraad een besluit over welk toekomstscenario verder uitgewerkt moet worden. Dat vervolgonderzoek vraagt ook nog wel flink wat tijd. In ieder gekozen scenario moet er over heel veel zaken afspraken worden gemaakt. Pas als al die afspraken akkoord zijn, kan het toekomstscenario worden uitgevoerd. Het is nu niet goed in te schatten op welke termijn dit zal gebeuren. Belangrijk is wel om te weten dat de coalitie in de gemeenteraad afgesproken heeft dat het vormen van een nieuwe gemeente door een herindeling in deze raadsperiode (2022 – 2026) niet aan de orde is. Om een volledige en goede afweging te kunnen maken over de toekomstscenario’s wordt herindeling wel onderzocht. 

Tijdlijn bestuurlijke toekomst

Tussen half april en eind september 2023 nemen we de volgende stappen: 

  • Tussen half april en eind mei 2023: peilen meningen bij onderwoners, ondernemers en maatschapplijke organisaties.
  • Tussen eind april en half juni 2023: bezoeken van gemeenten die al werken volgens onze scenario's.
  • Tussen begin mei en half juni 2023: gesprekken met mogelijke samenwerkingspartners.
  • Tussen begin juni en half juli 2023: uitwerken advies en schrijven rapport.
  • September 2023: keuze door de gemeenteraad door een toekomstscenario.

Tijdlijn bestuurlijke toekomst. De beschrijving van de stappen staat onder de kop Tijdlijn bestuurlijke toekomst.