Beoordelingsonderdelen

Om de 4 toekomstscenario’s met elkaar te kunnen vergelijken, kijken we bij alle scenario’s naar 4 onderdelen: de organisatie, de identiteit van de gemeente, de dienstverlening en de voorzieningen.

Deze onderdelen vinden we belangijk om onze keuze op te baseren.

Beoordelingsonderdeel 1: De organisatie

Het onderdeel Organisatie gaat over hoe er wordt gewerkt binnen de gemeentelijke organisatie. Kunnen ambtenaren de dingen doen die ze moeten doen? Krijgen ze dingen voor elkaar? Zijn er voldoende mogelijkheden om samen te werken? Zijn er voldoende ambtenaren voor het werk wat er gedaan moet worden? Weten ze wat er leeft in de gemeente en in de omgeving? Kunnen ze snel inspelen op veranderingen? Is de gemeente een aantrekkelijke werkgever om voor te werken?

Beoordelingsonderdeel 2: De identiteit van de gemeente

Renkum is de mooiste gemeente van ons land met 6 karakteristieke dorpen in een schitterende omgeving. Het is hier fijn leven, wonen en werken. Blijft die eigenheid van de dorpen en de omgeving bestaan? Kun je even makkelijk contact blijven houden met het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie? Blijft Renkum kleinschalig? En voel je samenhang met de andere dorpen en de regio?

Beoordelingsonderdeel 3: De dienstverlening

Als inwoners en ondernemers de gemeente nodig hebben bijvoorbeeld voor een paspoort, voor een vergunning of een uitkering, hoe verloopt dat contact dan? Zijn de ‘klanten’ tevreden? Denkt ‘de gemeente’ mee? Levert de gemeente maatwerk? Is de dienstverlening snel en modern? Zijn je gegevens veilig bij de gemeente? Krijg je wat je als inwoner wilt hebben? Kun je dichtbij terecht voor je gemeentezaken? En kun je terecht op de momenten die jou uitkomen?

Beoordelingsonderdeel 4: De Voorzieningen

Als we het hebben over voorzieningen bedoelen we daar veel verschillende dingen mee. Het kan gaan over een speeltuintje in de buurt. Of over een fietspad. Over de bibliotheek of over jongerenwerkers.

Om de toekomstscenario’s op dit onderdeel te kunnen beoordelen, kijken we of de voorzieningen aansluiten op wat de inwoners willen. Is het mogelijk om maatwerk te leveren als de samenstelling van de bevolking verandert? In een jonge wijk is er bijvoorbeeld eerst behoefte aan speeltuintjes, maar tien jaar later aan trapveldjes. Zijn de voorzieningen dichtbij of moet je ervoor reizen? Zijn ze makkelijk en voor iedereen bereikbaar? Blijven er evenveel voorzieningen als er nu zijn en blijven ze even goed?