Toekomstscenario’s

Om te zorgen dat we een fijne plek zijn en blijven voor onze inwoners, ondernemers en organisaties hebben we onderzoek gedaan hoe we dat in de toekomst voor elkaar krijgen. Er zijn verschillende manieren om daarvoor te zorgen. Die manieren noemen we toekomstscenario’s.

Er zijn 4 toekomstscenario’s voor een goede en duurzame toekomst voor de inwoners, ondernemers en organisaties in de gemeente Renkum.

Dit zijn die vier toekomstscenario’s

Samenwerken met meerdere gemeenten

We vertelden al dat we nu al veel met andere gemeenten samenwerken. Maar dat zouden we nog veel meer kunnen gaan doen. We verdelen de taken slim over de groep gemeenten waarmee we samenwerken. Natuurlijk zijn er kosten, maar we kunnen wel kijken of we geld kunnen besparen. De door de inwoners gekozen gemeenteraad houdt veel invloed.

Samenwerken met een grotere gemeente

In plaats van met meerdere gemeenten samenwerken kunnen we ook heel intensief gaan samenwerken met een grotere gemeente. Alleen wat we als gemeente zelf willen of moeten doen, doen we nog. Alle andere taken laten we door onze partnergemeente uitvoeren. Onze eigen organisatie wordt veel kleiner. De andere gemeente doet het meeste werk, wij richten ons veel meer op het contact met inwoners en ondernemers en op de afspraken met de partnergemeente. De gekozen gemeenteraad van Renkum houdt veel invloed, maar het gemeentebestuur moet wel afspraken maken met de partnergemeente.

Samenvoegen van de ambtenaren van onze en andere gemeenten

We kunnen ook alle ambtenaren van onze gemeente en die van een of meer andere gemeenten in een nieuwe organisatie samenvoegen. Misschien heb je dan totaal wat minder ambtenaren nodig. Die nieuwe organisatie werkt voor de gemeenten die meedoen. Omdat er zo een grotere en krachtigere ambtelijke organisatie ontstaat, kunnen we meer voor elkaar krijgen. Andere kant is wel dat we die grotere en krachtigere organisatie, en wat ze doen, wel moeten delen met de andere eigenaren/gemeenten. Er kan meer werk verzet worden, maar de Renkumse gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders moeten samen met de andere gemeentebesturen bepalen wat er gedaan wordt en waar.

We vormen een hele nieuwe gemeente

Precies 100 jaar geleden ontstond de huidige gemeente Renkum uit een samenvoeging van gemeenten. De gemeente Doorwerth hield op te bestaan en werd samengevoegd met de gemeente Renkum. Dat zou nu ook weer kunnen. Met 1 of 2 andere gemeenten vormen we een nieuwe gemeente. Natuurlijk blijven inwoners in hetzelfde dorp wonen en blijven winkels en bedrijven ook gewoon bestaan. Maar er komt een nieuw gemeentebestuur en een nieuwe ambtelijke organisatie voor de nieuwe samengevoegde gemeente. Dat levert veel mogelijkheden op voor wat we willen en kunnen, maar alles komt ook wat meer op afstand te staan. We gaan onderdeel uitmaken van een groter geheel en dat heeft voor- en nadelen.

Beoordelingsonderdelen

De gemeenteraad maakt in 2023 de keuze welke van deze scenario’s verder wordt uitgewerkt. Maar hoe kun je nu uit deze 4 scenario’s de beste kiezen? En wat verstaan we onder ‘de beste’? Voor wie is dat scenario dan het beste. Om de 4 toekomstscenario's met elkaar te vergelijken hebben beoordelingsonderdelen bepaald.