Meten is weten

We weten welke toekomstscenario’s er zijn en waar we ze op gaan beoordelen. Maar we willen ook weten wat inwoners en ondernemers belangrijk vinden en wat de toekomstscenario's gaan kosten.

Vragenlijst en gesprekken

QR code onderzoek toekomst gemeente RenkumWilt u ook meepraten, maar bent u geen lid van Renkum Spreekt? Vul dan deze vragenlijst in of scan de qr-code. De qr-code staat ook in het Gemeentenieuws in Rijn en Veluwe van woensdag 19 april. Bij de balie in het gemeentehuis liggen flyers waarop de qr-code staat.

We gaan ook de weekmarkten op om daar mensen te bevragen. Met ondernemers organiseren we gesprekken aan de hand van een speciale ondernemersenquete.

Zo ontstaat een goed beeld van de wensen en verwachtingen van inwoners en ondernemers.

Inwonerspanel Renkum Spreekt

Om te onderzoeken wat inwoners vinden van de bestuurlijke toekomst van Renkum gebruiken we onder andere ons inwonerspanel, Renkum Spreekt. Dat zijn zo’n 1400 inwoners die zich aangemeld hebben om vragen van de gemeente te beantwoorden en hun mening te geven over allerlei onderwerpen. Wilt u  ook meepraten? Meldt u dan aan bij Renkum Spreekt.

Op bezoek bij andere gemeenten

We gaan op bezoek bij gemeenten die al werken zoals voorgesteld in een toekomstscenario bijvoorbeeld omdat ze al op veel meer gebieden samenwerken met andere gemeenten, of omdat ze de uitvoering van taken door een andere, grotere gemeente laten doen. We informeren ook bij gemeenten die hun ambtenarenorganisaties hebben samengevoegd in een ambtelijke organisatie of omdat ze zijn ontstaan na een samenvoeging. Bij al die bezoeken letten we goed op onze 4 beoordelingsonderdelen. Wat ging er daar goed? Wat kan beter? Wat zouden ze echt nooit meer doen?

We peilen ook bij gemeenten in de omgeving of ze eventueel mee zouden willen doen in een van onze toekomstscenario’s. Dat is natuurlijk wel belangrijk voor de haalbaarheid van zo’n scenario. Als wij onze ambtelijke organisatie willen samenvoegen met de ambtenaren van een andere gemeente, maar geen enkele andere gemeente in de omgeving wil dat ook, dan is dat scenario niet uitvoerbaar.

Rekenen

We willen natuurlijk ook weten hoeveel ieder scenario kost en of het ook nog iets oplevert. Worden we er beter van of is het onbetaalbaar? Want daar was het allemaal om begonnen. Hoe kunnen we de voorzieningen en de dienstverlening voor de inwoners, ondernemers en organisaties van de gemeente Renkum zo houden of verbeteren dat het prettig leven, wonen en werken is en blijft in de gemeente Renkum.

Dat laatste gedeelte van het onderzoek, de kosten en de opbrengsten, laten we uitzoeken door een gespecialiseerd bureau.