Regionale Energiestrategie

Er moet meer energie duurzaam worden opgewekt. Hiervoor is een grootschalige energietransitie nodig. Niet alleen in Renkum maar in heel Nederland. Samen zorgen we ervoor dat Nederland schoner, stiller en onafhankelijk van olie en gaswinning wordt met een betere toekomst voor ons en onze kinderen. Om dit in onze gemeente voor elkaar te krijgen, werken wij in de regio Arnhem Nijmegen samen aan een Regionale Energiestrategie (RES).

  • Wat staat er in de RES?

    In de Regionale EnergieStrategie (RES) komt te staan hoe we van fossiele energie overschakelen op duurzame elektriciteit en duurzame warmte.

  • Samenwerking RES

    Alle gemeenten van de energieregio Arnhem-Nijmegen werken samen aan deze grote opgave.