Voorjaarsnota

De voorjaarsnota is het eerste bijstellingsmoment van de begroting van het kalenderjaar.

In deze tussentijdse rapportage melden wij recente mee- en tegenvallers ten opzichte van de begroting.