Perspectiefnota

In de perspectiefnota staan de ambities uit het coalitieakkoord uitgewerkt, met daarbij een financiële vertaling.

De perspectiefnota actualiseren wij ieder jaar met recente ontwikkelingen.