Milieu, klimaat en energie

 • CO2-analyse gemeente Renkum

  pdf, 239kB

  De CO2-analyse gemeente Renkum van februari geeft een analyse van de (ontwikkeling van de) CO2-uitstoot in de gemeente.

 • Op naar een klimaatneutraal Renkum

  Wij nemen onze verantwoordelijkheid in het klimaat- en energievraagstuk. Zuinig omgaan met energie en grondstoffen, inzet van meer schone en duurzame energiebronnen en inspelen op gevolgen van klimaatverandering zijn hierin uitgangspunten. Daarom heeft de gemeente de ambitie om in 2040 een klimaat-neutrale gemeente te zijn.

 • Transitievisie Warmte Renkum

  13 januari 2022, pdf, 18MB

  In Nederland gaan we stoppen met het gebruik van aardgas om gebouwen te verwarmen. Om de opwarming van de aarde te stoppen brengen we de CO2 uitstoot naar nul. Ook in Renkum stappen we vóór 2040 over op duurzame warmtevoorzieningen om onze huizen te verwarmen, kraanwater op temperatuur te brengen en te koken.

 • Visie Grootschalige opwek

  Deze visie maakt duidelijk onder welke voorwaarden en met welke eisen wij plannen kunnen maken voor grootschalige opwekking van elektriciteit via zonne- en windenergie.

 • Warmtetransitie Bijlage 5 Gebiedspaspoorten

  13 januari 2022, pdf, 41MB