Visie Grootschalige opwek

Deze visie maakt duidelijk onder welke voorwaarden en met welke eisen wij plannen kunnen maken voor grootschalige opwekking van elektriciteit via zonne- en windenergie.