Verkeer

 • Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) Renkum

  pdf, 1MB

  Dit is een beleidsnotitie die voor de periode 2010-2020 richting geeft aan de uitvoering op het gebied van verkeer binnen de gemeente. Hierin staan onderwerpen zoals bijvoorbeeld: doorstroming van verkeer, parkeren, gevaarlijke verkeerssituaties, openbaar vervoer, fietsverkeer, enz

 • Meerjarenuitvoeringsprogramma Verkeer 2016-2020

  pdf, 567kB

  In het Meerjarenuitvoeringsprogramma Verkeer (MUP) staat een planning van uit te voeren verkeersprojecten tot en met 2020.

 • Parkeernota 2014 - 2020

  pdf, 2MB

  Op 26 februari 2014 heeft de gemeenteraad de Parkeernota 2014 - 2020 vastgesteld. Hierin zijn de uitvoeringsregels voor alle voorkomende parkeeronderwerpen opgenomen.

 • Wegsleepverordening - uitvoeringsbesluit

  pdf, 481kB

  In het uitvoeringsbesluit staat de procedure voor de uitvoering van de wegsleepregeling.