Algemeen bestuur

  • Beleidsnotitie Privacy 2018

    pdf, 530kB

    De notitie Privacy 2018 gaat in op de wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens en de betekenis daarvan voor onze inwoners en onze organisatie.