Bouwen en wonen

 • Basisvisie Landgoederen en Buitenplaatsen

  pdf, 8MB

  De Visie Landgoederen en Buitenplaatsen 2013 is opgesteld vanuit een cultuurhistorische invalshoek met erkenning dat de betekenis van de landgoederen en buitenplaatsen sterk verbonden is met natuur- en landschappelijke waarden.

 • Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden

  pdf, 6MB

  De gemeente heeft beleidsregels over de vraag wanneer wij meewerken aan een afwijking van het bestemmingsplan.

 • De Ruimtelijke Visie 2025

  pdf, 4MB

  In de ruimtelijke visie geeft de gemeente de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkelingen van haar grondgebied aan.

 • Handreiking Participatie bij Ruimtelijke Initiatieven

  pdf, 232kB

  Door de omgeving al vroeg bij uw plannen te betrekken, zorgt u ervoor dat alle belangen, meningen, kennis en creativiteit snel in beeld zijn. Door bezwaren, maar ook juist goede ideeën met elkaar te bespreken, kunt u het initiatief beter maken en ontstaat meer kans op draagvlak voor uw plan. In de handreiking staat hoe u participatie kunt vormgeven bij uw (bouw)plannen.

 • Methodiek Projectmanagement ruimtelijke ordening 2012

  pdf, 7MB

  De gemeente beschrijft in de Methodiek Projectmanagement RO-projecten hoe zij projecten op het gebied van ruimtelijke ordening (RO) procesmatig inricht.

 • Prestatieafspraken Vivare, gemeente en RHV 2020

  pdf, 5MB

  De ‘Nota Wonen 2019’ vormt de basis van de prestatieafspraken en de samenwerking tussen de Vivare, de gemeente en de Renkumse Huurders Vereniging. Elk jaar worden de prestatieafspraken vernieuwd voor het uitwerken en realiseren van afspraken uit die ‘Nota Wonen 2019’.

 • Programma van eisen openbare ruimte

  Voor al het werk in en aan de openbare ruimte in en op ons grondgebied werken wij met het Standaard Programma van Eisen Openbare Ruimte Gemeente Renkum.

 • Programma Wonen 2024-2028

  pdf, 1MB

  In het programma Wonen 2024-2028 staat hoe wij de komende jaren de doelstelling op het gebied van wonen willen halen. Bijvoorbeeld het bouwen van genoeg betaalbare woningen en bouwen voor verschillende doelgroepen.

 • Ruimtelijke visie centrum Oosterbeek

  Het creëren van een toekomstbestendig centrum in Oosterbeek, waar het goed ondernemen en goed vertoeven is, waar voldoende goede voorzieningen en woningen zijn voor onze inwoners en dat bijdraagt aan de leefbaarheid. Dat is het doel van de Ruimtelijke visie centrum Oosterbeek.

 • Strategische Visie 2040

  pdf, 534kB

  De Strategische Visie heeft een overkoepelende functie op de economische, sociale en ruimtelijke visies en neemt daarom een bijzondere plek in het gemeentelijk beleid in. Ze vormt als het ware het dak op het gemeentelijke beleidshuis.

 • Subregionale Woonagenda Arnhem eo 2017-2027

  pdf, 722kB

  In de woonagenda staat hoe de gemeenten de komende jaren, samen met andere partijen, werken aan een kwalitatief goed woningaanbod. En hoe zij de opdracht op het gebied van wonen in de regio willen aanpakken.

 • Welstandsnota

  In de welstandsnota leest u waar de gemeente op let wanneer zij een te bouwen bouwwerk op welstand willen toetsen. De Commissie ruimtelijke kwaliteit gebruikt de welstandsnota om bouwplannen te toetsen. In de bijlage 'Criteria afzien preventief welstandstoezicht' staan gevallen wanneer toetsing niet nodig is.