Bodemkwaliteit

Bij allerlei maatschappelijke activiteiten vindt grondverzet plaats. Het landelijke kader voor het toepassen van grond en bagger is vastgelegd in het Besluit bodemkwaliteit met bijbehorende Regeling bodemkwaliteit. 

In het Besluit bodemkwaliteit is aangegeven in welke omstandigheden grond en bagger vrij mag worden toegepast. Dit wordt bepaald op basis van de functie van de locatie en de bodemkwaliteit. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om kaders aan te geven door het opstellen van een nota bodembeheer en een bodemfunctieklasse/kwaliteitskaart (pdf, 1,2 MB)

Een bodemkwaliteitskaart, met de nota Bodembeheer, heeft als doel om grondverzet en hergebruik van grond te vergemakkelijken en te verduurzamen. Voor onverdachte locaties/gebieden kan de bodemkwaliteitskaart gebruikt worden als geldig bewijsmiddel voor grondverzet. Een bodemkwaliteitskaart kan door iedere initiatiefnemer van grondverzet worden gebruikt.

Er zijn 2 aspecten om rekening mee te houden:

  1. verdachte deellocaties;
  2. niet gezoneerde gebieden. 

Handreiking

Om te controleren of de bodemkwaliteitskaart gebruikt kan worden als geldig bewijsmiddel, heeft de Milieuregio Arnhem (MRA) een Handreiking grondverzet (pdf, 1,9 MB) opgesteld. Bij deze handreiking hoort een stroomschema (jpg, 83 kB) met een aantal controlevragen. Zo is voor de initiatiefnemer duidelijk of en hoe de bodemkwaliteitskaart gebruikt kan worden. 

Kaarten