Zonneveld

Het klimaat verandert en als gemeente nemen we maatregelen om bij te dragen aan het tegengaan van klimaatverandering. In 2024 willen wij klimaatneutraal zijn. Om klimaatneutraal te worden is het onder andere belangrijk dat we duurzame energie gebruiken en opwekken. Daarom willen wij een zonneveld in onze gemeente mogelijk maken.

 • Plan Doorwerthse Zonnehoeve

  Eind maart 2024 hebben wij de initiatiefnemers van het plan ‘Doorwerthse Zonnehoeve’, ValleiEnergie en Novar, geselecteerd om een zonneveld in onze gemeente te mogen realiseren. Hun plan past het beste bij de onze visie en doelen.

 • Proces realiseren zonneveld

  Nu het het plan Doorwerthse Zonnehoeve is geselecteerd, gaan wij medewerking verlenen aan de intiatiefnemers bij het doorlopen van de procedures die nodig zijn om het zonneveld te realiseren. We zetten de stappen op een rij.

 • Aanmelden nieuwsbrief zonneveld

  Meld u aan voor de nieuwsbrief over het proces van het aanleggen van een zonneveld in onze gemeente.

 • Besluiten die zijn genomen

  In de afgelopen jaren hebben wij stappen gezet in de realisatie van grootschalige opwek van elektriciteit. We hebben de besluiten die hierover de afgelopen jaren zijn genomen op een rij gezet.

 • Veelgestelde vragen

  Beleidsstukken over zonnevelden en vragen en antwoorden.