Proces realiseren zonneveld

Nu het het plan Doorwerthse Zonnehoeve is geselecteerd, gaan wij medewerking verlenen aan de intiatiefnemers bij het doorlopen van de procedures die nodig zijn om het zonneveld te realiseren. We zetten de stappen op een rij.

Participatie over ‘hoe’

De initiatiefnemers van het zonneveld, ValleiEnergie en Novar, gaan bijeenkomsten organiseren over 'hoe' het zonneveld eruit komt te zien en wat belangrijk is om rekening mee te houden. Belangen van mensen die dichter bij het zonneveld wonen, worden daarbij zwaarder gewogen dan van mensen die verder weg wonen. Ook zijn er kaders waarbinnen aanpassingen mogelijk zijn. Zo moet het zonneveld voor de initiatiefnemers uiteindelijk financieel wel haalbaar blijven. 

Naar verwachting zijn de participatiebijeenkomsten vanaf half 2024.

Aanvraag omgevingsvergunning

Als het participatieproces over hoe het zonneveld eruit moet komen te zien is doorlopen, vraagt de initiatiefnemer aan de hand van een definitief plan een omgevingsvergunning aan. U kunt uw invloed uitoefenen op een omgevingsvergunning(-saanvraag). Officiële bekendmakingen zoals omgevingsvergunningsaanvragen of besluiten hierover publiceren wij op de website overheid.nl. Daar vindt u ook informatie over inzage, zienswijzen, bezwaar en beroep. 

De verwachting is dat de omgevingsvergunning half 2025 kan worden aangevraagd.

Eigenaar worden stukje zonneveld (financiële participatie)

De helft van alle zonnepanelen is beschikbaar voor inwoners van de gemeente. U kunt eigenaar worden door aandelen te kopen die ValleiEnergie aanbiedt. Dat betekent dat u direct financieel mee kunt profiteren van het zonneveld. Naar verwachting wordt deze mogelijkheid geboden in de loop van 2025.

ValleiEnergie en Novar bieden ook een omgevingsfonds. Daarmee maatschappelijke en duurzame activiteiten in de omgeving financieel worden ondersteund.  

Bouw en exploitatie

Nadat alle stappen en formele procedures zijn doorlopen wordt naar verwachting tussen 2026 en 2030 het zonneveld gerealiseerd.

Meer informatie

Als er meer duidelijk is over volgende stappen in het proces voegen wij deze informatie toe. Meld u aan voor de Nieuwsbrief zonnevelden. Dan houden wij u op de hoogte wanneer er volgende stappen in het proces worden gezet. Ook op de website van Doorwethse Zonnehoeve staat informatie over het zonneveld.