Besluiten die zijn genomen

In de afgelopen jaren hebben wij stappen gezet in de realisatie van grootschalige opwek van elektriciteit. We hebben de besluiten die hierover de afgelopen jaren zijn genomen op een rij gezet.

Visie Grootschalige opwek

  • Vastgesteld door gemeenteraad in januari 2021.
  • In de Visie Grootschalige opwek (pdf, 3 MB) staat hoe we ons willen inzetten voor de grootschalige opwek van elektriciteit. Er zijn onder andere zoekgebieden voor grootschalige opwek aangewezen, maximale hectaren benoemd waaraan wij willen meewerken en zijn eisen en ambities geformuleerd waaraan grootschalige opwek moet voldoen. Voor het opstellen van de Visie Grootschalige opwek is een participatietraject doorlopen. In het Logboek Visie Grootschalige opwek (pdf, 4,4 MB) vindt u een overzicht van alle activiteiten die zijn georganiseerd en de uitkomsten daarvan. 

Regionale Energiestrategie Arnhem-Nijmegen

  • Vastgesteld door de gemeenteraad in juni 2021
  • De Regionale Energiestrategie Arnhem – Nijmegen (RES) beschrijft hoeveel elektriciteit de regio Arnhem-Nijmegen wil opwekken. Er zijn zoekgebieden of specifieke locaties vastgesteld. Daarvoor is ook aangegeven of daar elektriciteit opgewekt gaat worden met zonnepanelen of windmolens. De RES bevat het minimale aantal hectare zonneveld (15 hectare) dat we in de gemeente Renkum willen realiseren.

Omgevingsvisie Renkum 2040

  • Vastgesteld door de gemeenteraad in januari 2022
  • De Omgevingsvisie Renkum 2040 (pdf, 14 MB) is een langetermijnvisie op hoofdlijnen voor de ontwikkelingen van de leefomgeving. Het biedt een stip op de horizon voor de ambities en doelstellingen met als doel te komen tot een veilige en gezonde leefomgeving. In de Omgevingsvisie zijn de zoekgebieden voor grootschalige opwek (nogmaals) vastgesteld. Voor het opstellen van de Omgevingsvisie Renkum 2040 is een participatietraject doorlopen. In het Logboek participatie Omgevingsvisie 2020 – 2021 (pdf, 2 MB) vindt u een overzicht van alle activiteiten die zijn georganiseerd en de uitkomsten daarvan.

Selectieleidraad zonnevelden

  • Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouder in november 2023
  • In november 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders de Selectiedraad zonnenvelden (pdf, 560 kB)  vastgesteld. De selectiedraad is een uitwerking van de Visie Grootschalige opwek. De Selectieleidraad zonnevelden was een uitnodiging voor initiatiefnemers van zonnevelden om hun plannen bij ons in te dienen. Aan de hand van deze selectieleidraad zijn de plannen beoordeeld en is het beste plan uitgekozen. Aan de initiatiefnemers van dat plan, ValleiEnergie en Novar, verlenen we medewerking bij het doorlopen van de procedures die nodig zijn.