Mandaten

Wie is bevoegd om namens het college van burgemeester en wethouders of namens de burgemeester bepaalde beslissingen te nemen? Dit kunt u lezen in de mandaatregeling van de gemeente.

Nemen van beslissingen

Iedere gemeente kent zogenaamde bestuursorganen. Dit zijn organen die bevoegdheden hebben om bepaalde beslissingen te nemen, zoals het verlenen van een bijstandsuitkering of een evenementvergunning en het vaststellen van een bestemmingsplan. De belangrijkste bestuursorganen zijn het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de gemeenteraad. Deze bestuursorganen kunnen niet al hun beslissingen zelf nemen. Om die reden dragen zij in veel gevallen aan medewerkers van de ambtelijke organisatie op om namens hen beslissingen te nemen. Dit wordt (onder)mandaat genoemd. Zo heeft het college zijn bevoegdheid om een bijstandsuitkering te verlenen gemandateerd en de burgemeester zijn bevoegdheid om een evenementenvergunning te verlenen.

Mandaatbesluit

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Renkum hebben op 27 juni 2017 het Mandaatbesluit gemeente Renkum 2017 (pdf, 65 kB) vastgesteld. In dit besluit hebben zij algemene regels geformuleerd die gelden voor mandaat. Daarnaast hebben zij het nemen van bepaalde beslissingen opgedragen (‘gemandateerd’) aan de gemeentesecretaris, die deze beslissingsbevoegdheid op zijn beurt heeft opgedragen aan andere medewerkers van de gemeente. U kunt deze specifieke mandaten vinden in het Mandaatregister 2017 (pdf, 218 kB).

Mandaatbesluit ODRA 2020

De Omgevingsdienst regio Arnhem (ODRA) is bevoegd om namens de gemeente Renkum beslissingen te nemen op (voornamelijk) het gebied van het omgevingsrecht. Om welke beslissingen dit specifiek gaat, kunt u lezen in het  Algemeen mandaatbesluit omgevingsdienst regio Arnhem – gemeente Renkum 2020 (pdf, 4,4 MB).