Gemeentegids

Voor 2021 verschijnt er geen officiële gemeentegids meer in onze gemeente.

Jarenlang hebben wij samen met uitgever Akse Media uit Den Helder de papieren gemeentegids uitgegeven. Deze werd elk najaar huis aan huis verspreid. Eind vorig 2019 hebben wij besloten te stoppen met het uitgeven van de gemeentegids en hebben wij ons contract met Akse Media beëindigd. Belangrijkste redenen om hiermee te stoppen is dat informatie in een papieren gids snel verouderd is. Ook kregen wij veel klachten van inwoners over papierverspilling. 

Informatiemagazine

Uitgever Akse Media heeft besloten voor komende jaar in onze gemeente een eigen informatiemagazine Renkum 2021 uit te brengen. Neem voor meer informatie hierover contact op met Akse Media via www.aksemedia.nl/contact