Sociaal domein

  • Evaluatie Sociaal Domein

    pdf, 2MB

    Evaluatie van de transformatie van het sociaal domein.

  • Kadernota Sociaal Domein 2020-2022

    pdf, 7MB

    In onze gemeente kan iedere inwoner veilig, gezond, zo zelfstandig mogelijk en met plezier leven en zijn of haar talenten ontwikkelen. De afgelopen jaren hebben we samen met onze partners stappen gezet om dit te realiseren. Maar we staan ook voor uitdagingen. In deze kadernota beschrijven we hoe we de volgende stappen gaan zetten om deze uitdagingen aan te gaan.