Onderhoud Stationsweg en A. Weeninklaan

De straten en stoepen van de Stationsweg en de A. Weeninklaan in Oosterbeek zijn versleten en moeten we vervangen. Tegelijkertijd vervangen we ook het riool, waarbij het regenwater wordt afgekoppeld van het rioolwater. De werkzaamheden staan gepland voor 2024.

Ontwerp

Bewoners van de Stationsweg en de A. Weeninklaan hebben meegedacht over de nieuwe inrichting van hun straat. Er is een klankbordgroep gevormd die een aantal keer bij elkaar is geweest. Na het inventariseren van alle knel- en aandachtspunten zijn oplossingen aangedragen en afwegingen gemaakt.

De Stationsweg heeft een belangrijke verkeersfunctie. Daarom hebben we niet alle wensen van inwoners kunnen toepassen. Op dit moment werken we het plan verder uit. Op woensdag 12 juli 2023 was er een inloopavond waar we het plan hebben gepresenteerd. 

Aanpassingen Stationsweg

 • Terugbrengen van de maximale snelheid op de Stationsweg naar 30 km/uur. 
 • De rijbaan van de Stationsweg versmallen we volgens de nieuwe richtlijnen voor een 30 km gebiedsontsluitingsweg. 
 • Op de rijbaan komen brede fietsstroken. 
 • Verbreden van de stoep aan de westkant tot 1,80 m.
 • Op de kruisingen komen verhoogde kruisingsvlakken.
 • Het aanbrengen van enkele as-verleggingen waardoor snelheid remmende ‘slingers’ in de weg ontstaan.
 • Er komen duidelijke oversteekplaatsen voor voetgangers. 
 • Er komt een verhoogd kruisingsvlak op de kruising Parallelweg – Stationsweg.
 • Asfalt op de straat en op de kruispunten.
 • Vervangen van de riolering, afkoppelen van het hemelwater en aanbrengen van infiltratievoorzieningen.

Aanpassingen A. Weeninklaan

 • Herindeling van de parkeerstrook. 
 • Straatstenen in de straat.
 • Afkoppelen van het hemelwater en aanbrengen van infiltratievoorzieningen.

Het vervolg

Het ontwerp werken we verder uit tot een voorlopig ontwerp. We gebruiken daarbij de bijdrage van de klankbordgroep en de nieuwe ontwerprichtlijnen voor 30 km/uur Gebiedsontsluitingswegen Ook het rioolontwerp werken we uit en en er zijn misschien nog (bodem-)onderzoeken nodig. Daarna maken we een definitief ontwerp. 

We verwachten dat de werkzaamheden van de herinrichting in februari 2024 starten en tot september 2024 duren. Voordat we starten met de werkzaamheden maken we afspraken over de bereikbaarheid van bedrijven, scholen en het gemeentehuis en worden omleidingsroutes bepaald. Hierover zijn wij in overleg met de hulpdiensten. Voordat de werkzaamheden starten, informeren wij u hierover.