Onderhoud Stationsweg en A. Weeninklaan

De straten en stoepen van de Stationsweg en de A. Weeninklaan in Oosterbeek zijn versleten en moeten we vervangen. Tegelijkertijd vervangen we ook het riool, waarbij het regenwater wordt afgekoppeld van het rioolwater. De werkzaamheden staan gepland voor 2024.

De uitvoering in 2 fases

De planning is dat NTP op 24 juni 2024 ter hoogte van de kruising Stationsweg – Dennenkampweg start met de werkzaamheden. In de 1e fase wordt gewerkt in de richting van het spoor. In de 2e fase wordt het deel tussen de Utrechtseweg en de Dennenkampweg en de A. Weeninklaan opnieuw ingericht. Door de werkzaamheden in delen uit te voeren, wordt de bereikbaarheid van de woningen zo min mogelijk gehinderd. De werkzaamheden duren tot het voorjaar van 2025.

De omgevingsmanager van NTP maakt nog afspraken met bedrijven, Gezondheidscentrum De Dennenkamp en de scholen over de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden. Ook is er afstemming met de hulpdiensten en de organisatie van de Airborne evenementen. 

Omleidingsroute

 • Tijdens de werkzaamheden is doorgaand verkeer over de Stationsweg niet mogelijk.
 • Het verkeer leiden we om via de Nico Bovenweg en Valkenburglaan.
 • Als de kruising Stationsweg – Nico Bovenweg opnieuw ingericht wordt, leid we het verkeer om via de Schelmseweg. Om de verkeersdruk op de Schelmseweg te verlichten, worden de werkzaamheden aan deze kruising in de zomervakantie van 2024 uitgevoerd. Door extra lange werkdagen (geen nachtwerk) te maken is de afsluiting van deze kruising en de omleiding via de Schelmseweg naar verwachting 1 week nodig.
 • Bij de uitvoering houden we rekening met de Airborne evenementen.

Blijf op de hoogte

 • Voor vragen of opmerkingen vooraf, maar ook tijdens de werkzaamheden, kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van NTP, Renske de Vries. Stuur een e-mail naar r.devries@ntp.nl of bel (06) 57 34 04 02.
 • Tijdens de werkzaamheden komt er ook een bouwkeet te staan waar de omgevingsmanager een vaste dag per week aanwezig is. Later komt hierover meer informatie.QR code voor downloaden Bouw app
 • Gebruik de BouwApp. De BouwApp kunt u gratis downloaden via de QR-code hiernaast. Zoek op 'Reconstructie Stationsweg - A. Weeninklaan Oosterbeek'. Via deze app wordt u direct op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen. 

Aanpassingen Stationsweg

 • Terugbrengen van de maximale snelheid op de Stationsweg naar 30 km/uur. 
 • De rijbaan van de Stationsweg versmallen we volgens de nieuwe richtlijnen voor een 30 km gebiedsontsluitingsweg. 
 • Op de rijbaan komen brede fietsstroken. 
 • Verbreden van de stoep aan de westkant tot 1,80 m.
 • Op de kruisingen komen verhoogde kruisingsvlakken.
 • Het aanbrengen van enkele as-verleggingen waardoor snelheid remmende ‘slingers’ in de weg ontstaan.
 • Er komen duidelijke oversteekplaatsen voor voetgangers. 
 • Er komt een verhoogd kruisingsvlak op de kruising Parallelweg – Stationsweg.
 • Asfalt op de straat en op de kruispunten.
 • Vervangen van de riolering, afkoppelen van het hemelwater en aanbrengen van infiltratievoorzieningen en een wadi.

Aanpassingen A. Weeninklaan

 • Herindeling van de parkeerstrook. 
 • Straatstenen in de straat.
 • Afkoppelen van het hemelwater en aanbrengen van infiltratievoorzieningen.

Definitief ontwerp