Onderhoud Stationsweg en A. Weeninklaan

De straten en stoepen van de Stationsweg en de A. Weeninklaan in Oosterbeek zijn versleten en moeten we vervangen. Tegelijkertijd vervangen we ook het riool, waarbij het regenwater wordt afgekoppeld van het rioolwater. De werkzaamheden staan gepland voor 2022.

Concept ontwerp

Bewoners van de Stationsweg en de A. Weeninklaan hebben in het voorjaar van 2021 meegedacht over de nieuwe inrichting van hun straat. Er is een klankbordgroep gevormd die een aantal keer bij elkaar is geweest. Na het inventariseren van alle knel- en aandachtspunten zijn oplossingen aangedragen en afwegingen gemaakt. Dit heeft een concept ontwerp voor beide straten opgeleverd.   

Stationsweg

 • Terugbrengen van de maximale snelheid op de Stationsweg naar 30 km/uur. 
 • De rijbaan van de Stationsweg versmallen.
 • Op de rijbaan komen brede fietsstroken. 
 • Verbreden van de stoep aan de westkant tot 1,80 m. De stoep aan de oostkant blijft hetzelfde. Wij kunnen deze stoep niet veranderen door de bomen die er staan.  
 • Waar mogelijk maken we groenvakken.
 • Op de kruisingen komen verhoogde kruisingsvlakken.
 • Er komen duidelijke oversteekplaatsen voor voetgangers. 
 • Er komt een verhoogd kruisingsvlak op de kruising Parallelweg – Stationsweg.
 • Asfalt op de straat en op de kruispunten.

A. Weeninklaan

 • Versmallen van de straat.
 • Klinkers op de straat.

Het vervolg

In november 2021 organiseren wij een inloopbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst informeren wij u over het ontwerp. Ook kunt u aanvullingen geven op het ontwerp. Daarna wordt het ontwerp definitief en gaan we aan de slag met de voorbereidingen voor de werkzaamheden in 2022.  

Voordat we starten met de werkzaamheden maken we afspraken over de bereikbaarheid van bedrijven, scholen en het gemeentehuis en worden omleidingsroutes bepaald. Voordat de werkzaamheden starten, informeren wij u hierover.