Centrum Oosterbeek

We willen graag dat het centrum van Oosterbeek, nu en in de toekomst, aantrekkelijke voorzieningen heeft en een fijne plek is om te verblijven.

Ruimtelijke visie centrum Oosterbeek

In 2020 is daarom de Ruimtelijke visie centrum Oosterbeek (pdf, 40 MB) opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad. Deze visie uitgewerkt in het 'Ambitiedocument Centrum Oosterbeek'. 

Onze ambities

We hebben gepraat met inwoners, ondernemers, ambtenaren, bezoekers en organisaties. Op basis van hun inbreng en ideeën zijn we gekomen tot ambities voor het centrum van Oosterbeek. Dit zijn nog geen plannen, maar vooral wensen en ideeën over hoe Centrum Oosterbeek er uit zou moeten zien en wat er te doen zou moeten zijn. De belangrijkste zijn:

  • het centrum van Oosterbeek moet meer identiteit krijgen. Het centrum zou dus duidelijker moeten verschillen van andere centra. Groen, landgoederen, Airborne, kunst en cultuur moeten meer plek krijgen en meer zichtbaar worden;
  • het centrum van Oosterbeek moet een plek worden waar mensen kunnen verblijven en elkaar ontmoeten. Er moeten dus meer fijne plekken komen waar je kan ontspannen of juist activiteiten kan doen;
  • het centrum van Oosterbeek moet beter toegankelijk worden voor ander verkeer dan de auto, zoals voetganger en fietser. Die moeten makkelijk in het centrum kunnen komen en zich makkelijk door het centrum kunnen bewegen zonder last te hebben van de auto.

Projecten in het centrum

Er zijn al verschillende plekken waar partijen aan de slag willen in het centrum. Dit zijn: 

  • voormalige ABN-Amro locatie (eigendom Rialto);
  • voormalige Rabobank locatie (eigendom Bouwconsulting);
  • Overdal (eigendom Vilente).

Planning

Half 2024 moet duidelijk zijn of de gemeenteraad ook geld vrij wil maken voor de ideeën en of we aan de slag kunnen. Als dat zo is gaan we samen met inwoners, ondernemers, ambtenaren, bezoekers en organisaties de plannen verder uitwerken. 

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het centrum? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen centrumoosterbeek@renkum.nl.