Tijdelijke opvang asielzoekers

Wij maken opvang mogelijk van asielzoekers en vluchtelingen aan de Nico Bovenweg 44 in Oosterbeek. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor deze opvang. Er is plek voor 100 mensen, in een mix van gezinnen, echtparen en alleenstaanden. De opvang duurt tot 1 februari 2023.

 • Omwonenden

  Meerdere omwonenden doen mee aan een overleggroep met het COA. Ook de wijkagent en de gemeente sluiten aan als dat nodig is. Het COA vindt het namelijk belangrijk dat de buurt betrokken is bij de opvang.

 • Vrijwilligers en vrijwilligerswerk

  Samen met enthousiaste inwoners uit Oosterbeek zijn er mooie dingen gerealiseerd. Wilt u als vrijwilliger iets betekenen? Meldt u zich dan aan.

 • Vragen en antwoorden opvang asielzoekers

  Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers. Zij hebben een lijst met vragen gemaakt, met de antwoorden daarop.

 • Azc in de buurt

  Informatie van het COA over wat het betekent als er een (tijdelijke) opvanglocatie van het COA bij u in de buurt komt.

 • Verslagen

  Verslagen van bijeenkomsten voor inwoners.

 • Officiële documenten

  Besluiten en officiële documenten.

 • Vragen en contact