Vragen en contact

Melding openbare ruimte

Losse stoeptegels, vernielingen, gevaarlijke situatie, hondenpoep, dood hout in bomen, kapotte verkeersborden, zwerfafval of iets anders? Meld het via een Melding openbare ruimte.

Vragen aan Team handhaving

  • E-mail: handhaving@renkum.nl. Wij lezen de mail in principe iedere dag. Vragen beantwoorden we binnen 48 uur.
  • Telefoon: (026) 33 48 111

Vragen aan Team openbare orde en veiligheid

Vragen aan het COA

  • Naam: Petra Woudsma, locatiemanager asielzoekerscentrum in Oosterbeek
  • E-mail: FMMZRenkum@coa.nl
  • Telefoon: (06) 50 19 93 37