Verslagen

Verslagen van bijeenkomsten voor inwoners.

Verslag vervolgbijeenkomst 8 februari 

Op dinsdag 8 februari 2022 was is er een digitale bijeenkomst georganiseerd voor omwonenden over de tijdelijke opvang van vluchtelingen/ asielzoekers in het voormalige pand van Moviera aan de Nico Bovenweg 44 in Oosterbeek. Tijdens deze bijeenkomst hebben vertegenwoordigers van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) een presentatie gegeven over hoe ze te werk gaan op de opvanglocatie en wat u precies kunt verwachten. Daarnaast was er gelegenheid voor het stellen van vragen.

Verslagen eerdere bijeenkomsten