Verslagen

Verslagen van bijeenkomsten voor inwoners.

Notulen

Soms komen enkele omwonenden bij elkaar in het AZC voor het omwonendenoverleg, samen met het COA en de gemeente. De notulen van die overleggen kunt u hieronder lezen. Ze zijn anoniem gemaakt.

Verslagen eerdere bijeenkomsten