Begroting

In de begroting werken wij de perspectiefnota verder uit.

De begroting bestaat uit de beleidsbegroting en de financiële begroting. In de beleidsbegroting staan de doelstellingen die wij willen bereiken, welke activiteiten daarvoor in het begrotingsjaar worden uitgevoerd en wat daarvan de kosten zijn. In de financiële begroting worden de financiële consequenties van het voorgenomen beleid op een rij gezet inclusief de afwijkingen ten opzichte van het voorgaande jaar. Ook komt de financiële positie van onze gemeente aan de orde.

2021

De Begroting 2021 is vastgesteld in bijzondere tijden. Als gevolg van de coronamaatregelen zijn het ook in de gemeente Renkum tijden van onzekerheid. Juist in deze tijden willen we er als gemeente voor onze samenleving zijn.

Als gemeente kiezen we koers en maken we duidelijk wat onze inwoners, verenigingen en ondernemers van ons mogen verwachten. We zien geen ruimte meer om verder op essentiële voorzieningen te bezuinigen. We hebben vorig jaar al fors moeten ingrijpen in het voorzieningenniveau in onze dorpen om de financiële eindjes aan elkaar te knopen.

Tegelijkertijd zien we dat het ons nog onvoldoende lukt om met de middelen van het Rijk onze wettelijke taken uit te voeren – met name als het gaat om de zorg – en dat we daarom genoodzaakt zijn onze inkomsten te verhogen. Dat vinden we pijnlijk, maar we zien ook dat dit onvermijdelijk is om er voor te zorgen dat we een betrouwbare en ook zelfstandige gemeente blijven.