Begroting

In de begroting werken wij het eerstvolgende jaar uit het meerjarenbeleidsplan verder uit.

De begroting bestaat uit de beleidsbegroting en de financiële begroting. In de beleidsbegroting staan de doelstellingen die wij willen bereiken, welke activiteiten daarvoor in het begrotingsjaar worden uitgevoerd en wat daarvan de kosten zijn. In de financiële begroting worden de financiële consequenties van het voorgenomen beleid op een rij gezet inclusief de afwijkingen ten opzichte van het voorgaande jaar. Ook komt de financiële positie van onze gemeente aan de orde.

Begroting 2019

De gemeenteraad heeft op woensdag 31 oktober 2018 de begroting voor 2019 vastgesteld. U kunt deze begrotingsvergadering terugkijken via raad.renkum.nl.