Begroting

In de begroting werken wij het eerstvolgende jaar uit het meerjarenbeleidsplan verder uit.

De begroting bestaat uit de beleidsbegroting en de financiële begroting. In de beleidsbegroting staan de doelstellingen die wij willen bereiken, welke activiteiten daarvoor in het begrotingsjaar worden uitgevoerd en wat daarvan de kosten zijn. In de financiële begroting worden de financiële consequenties van het voorgenomen beleid op een rij gezet inclusief de afwijkingen ten opzichte van het voorgaande jaar. Ook komt de financiële positie van onze gemeente aan de orde.

2020

 • Begroting 2020 
 • Begroting 2020 in 1 oogopslag (infographic) (pdf, 185 kB)
  Rectificatie begroting 2020 in 1 oogopslag. Bij de behandeling van de begroting voor 2020 is door de gemeenteraad besloten:
  • de bezuiniging op Ondersteuning Mantelzorgers van € 86.000,- te wijzigen naar € 66.000,-;
  • voor taalbevordering inzake de bibliotheek een extra bezuiniging van € 10.000 op te nemen voor 2020;
  • de bezuiniging voor 2021 van € 80.000 te wijzigen in € 30.000 en de bezuiniging voor 2022 van € 120.000 te wijzigen in € 50.000,-;
  • de bezuiniging inzake subsidie stichting Renkums Beekdal te schrappen voor de jaren 2022 en verder;
  • de OZB verhoging voor 2020 van € 283.000,- te schrappen;
  • het subsidiebedrag voor het zwembad Oosterbeek te wijzigen, zodat dit vanaf 2022 € 20.000,- is. 

2019