Tijdelijk in het buitenland en toch stemmen

Donderdag 6 juni 2024 is de verkiezing van het Europees Parlement. Als u tijdelijk in het buitenland bent en wel staat ingeschreven in een Nederlandse gemeente, kunt u per brief stemmen. Dit regelt u via de gemeente Den Haag.

Iemand anders voor u laten stemmen (schriftelijke volmacht)

U kunt tevoren iemand aanwijzen om voor u te stemmen. Dit heet machtigen. Die persoon in Nederland moet zelf ook gaan stemmen. Het regelen van een schriftelijke volmacht kan handig zijn als u lang van tevoren weet dat u zelf niet kunt gaan stemmen en ook niet uw ingevulde stempas aan iemand anders kunt geven. Als u een schriftelijke volmacht regelt, kunt u zelf niet meer stemmen. Een schriftelijke volmacht regelt u door een formulier in te vullen en op te sturen. Het formulier komt binnenkort beschikbaar via deze website (www.renkum.nl/verkiezingen).

Per brief stemmen

U kunt ook per brief stemmen vanuit uw tijdelijke buitenlandse adres met een briefstembewijs. Dit kunt u tot en met vrijdag 10 mei 2024 regelen bij de gemeente Den Haag. Voor stemmen per brief heeft u een buitenlands postadres nodig waar uw briefstembewijs naartoe gestuurd kan worden. De volledig aanvraag moet ondertekend zijn en met een kopie van het geldige Nederlandse identiteitsdocument.

Aanvragen stemmen per brief via gemeente Den Haag