Duurzaamheid en energie

Wij willen een duurzame gemeente zijn en verantwoordelijkheid nemen in het klimaat- en energievraagstuk. Het bestuur heeft de ambitie uitgesproken om in 2040 een klimaatneutrale gemeente te zijn en om de CO2 footprint en CO2 productie van de gemeentelijke organisatie te verminderen. Om deze ambitie te bereiken werken we veel samen met andere gemeenten en maatschappelijke partners. Ook stimuleren we inwoners en organisaties om initiatieven op het gebied van energiebesparing en duurzame energieopwekking te nemen.

 • Afkoppelen regenwater

  Water speelt een grote rol in ons leven. Daarom moeten wij er zuinig mee omgaan. Dat geldt voor water uit de kraan én voor regenwater. Na een bui komt ons regenwater in het rioolstelsel terecht. Terwijl wij het beter in onze zandgrond kunnen laten wegzakken of hergebruiken. Koppel daarom uw regenpijp af.

 • CO2-Prestatieladder

  Sinds 2017 zijn wij gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder. Een managementsysteem waarmee de gemeente actief de CO2-uitstoot verlaagt.

 • Energielabel

  Alle woningen hebben een energielabel geeft een inschatting hoe energiezuinig een woning is. Het label varieert van het meest zuinige groene label A tot het minst zuinige rode label G.

 • Energieloket

  Het Energie Loket Midden Gelderland is een laagdrempelig platform om u te informeren en te inspireren over energiemaatregelen.

 • Fairtrade

  Gemeente Renkum heeft de titel Fairtrade. Dat houdt in dat voldoende bedrijven, winkels, de horeca, instellingen en dergelijke fairtrade producten verkopen of serveren. De gemeente zelf is ook fairtrade.

 • Openbare oplaadpaal aanvragen

  U kunt bij Allego een aanvraag indienen voor het plaatsen van een openbare oplaadpaal.

 • Woonwensenscan

  De woonwensenscan brengt allerlei mogelijke verbeteringen in kaart op het gebied van energie.

 • Zonne-energie

  Als u overweegt om zonnepanelen op uw woning of op een ander gebouw te plaatsen, kunt u de Zonatlas raadplegen. De Zonatlas laat in 1 oogopslag zien welke daken in de gemeente Renkum geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen