Najaarsnota

In de najaarsnota geven wij een prognose van zowel de beleidsmatige en financiële uitkomsten van de jaarstukken.

In deze tussentijdse rapportage melden wij recente mee- en tegenvallers ten opzichte van de begroting en voorjaarsnota. Daarmee schetsen wij ook het financiële kader voor de begroting van het komende jaar.

Najaarsnota 2017

De gemeenteraad stelt op woensdag 8 november 2017 tijdens de begrotingsvergadering de Najaarsnota 2017 vast. U kunt deze begrotingsvergadering online volgen via raad.renkum.nl.