Najaarsnota

In de najaarsnota geven wij een prognose van zowel de beleidsmatige en financiële uitkomsten van de jaarstukken.

In deze tussentijdse rapportage melden wij recente mee- en tegenvallers ten opzichte van de begroting en voorjaarsnota. Daarmee schetsen wij ook het financiële kader voor de begroting van het komende jaar.