Voor kiezers met een beperking

Zelfstandig kunnen stemmen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Om te zorgen dat u toch zo zelfstandig mogelijk kunt stemmen, hebben we een aantal zaken geregeld in het stembureau. Ook zijn er hulpmiddelen aanwezig.

Iedereen die mag stemmen moet gebruik kunnen maken van hun kiesrecht. Alle stembureaus moeten daarom toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Op de website Waar is mijn stemlokaal? kunt u zien welke stemlokalen niet volledig toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

Wat is er geregeld voor mensen met een beperking?

In het stembureau mag een stembureaulid u uitleg geven over hoe u het stembiljet gebruikt.

Kiezers met een lichamelijke beperking

Voor mensen in een rolstoel is er minstens 1 stemhokje met een verlaagd schrijfblad.Kunt u door een lichamelijke beperking zelf niet stemmen? Dan mag u hulp krijgen in het stemhokje. Bijvoorbeeld als u slechtziend of blind bent of de ziekte van Parkinson heeft. U kunt zelf iemand meenemen om te helpen of een stembureaulid om hulp vragen.

Kiezers met een visuele beperking

In alle stembureaus hangt een vergrote kandidatenlijst en er is een leesloop met verlichting aanwezig. 

In onze gemeente kunnen kiezers met een visuele beperking stemmen met een speciale stemmal en met een soundbox met de ingesproken kandidatenlijst. Met behulp van deze stemmal en de ingesproken kandidatenlijst, kunt u met een visuele beperking zelfstandig stemmen. Weten hoe de stemmal werkt? Volg de instructievideo Kiezers met een visuele beperking van de Rijksoverheid. Wilt u gebruik maken van de stemmal en de ingesproken kandidatenlijst? Ga dan op 6 juni 2024 stemmen bij:

  • het mobiel stembureau bij Het Schild, Wolfhezerweg in Wolfheze tussen 9.30 en 12.00 uur of
  • vanaf 13.00 tot 21.00 uur in het stembureau gemeentehuis, Generaal Urquhartlaan 4 in Oosterbeek.

Kiezers met een auditieve beperking

In deze video’s vindt u informatie over stemmen in Nederlandse Gebarentaal (NGT). 

Stemmen met en (licht) verstandelijke beperking

U kunt buiten het stemhokje uitleg krijgen van een stembureaulid. Hulp in het stemhokje mag niet. Op de website Stem jij ook? vindt u uitleg en kunt u oefenen. 

Heeft u een algemene volmacht om voor iemand met een verstandelijke beperking te handelen? Deze volmacht geldt niet voor verkiezingen en accepteert het stembureau dus niet. Wel kan de kiezer met een verstandelijke beperking u machtigen om voor hem of haar te stemmen via de stempas of via een machtigingsformulier. De persoon die niet kan stemmen, moet dit uit zichzelf aan u vragen. Diegene moet de volmacht zelf ondertekenen.

Ik heb een mentor, bewindvoerder of sta onder curatele. Mag ik dan nog zelf stemmen?

Ja. Het kiesrecht is een persoonlijk recht dat alleen voor de kiezer is. U mag dus zelf stemmen, ook al is iemand anders uw wettelijke vertegenwoordiger. Het is aan u om te besluiten of u iemand machtigt als u niet zelf naar het stembureau kunt of wilt komen.