Verordeningen

Naast landelijke wetgeving zijn er ook lokale wetten en regels. Sommige roepen verplichtingen in het leven, aan andere kunt u juist rechten ontlenen.

Alle verordeningen en nadere regels van de gemeente Renkum vindt u op de website Overheid.nl. Via het zoekscherm op overheid.nl   (lokale regelingen) kunt u alle Renkumse verordeningen vinden, maar ook die van het Waterschap en de Provincie. Voer daarvoor de postcode in en de naam van de verordening. Ook kunt u zoeken op datum van geldigheid, als u wilt weten of een bepaalde verordening in het verleden ook gold. Kies dan voor uitgebreid zoeken.

Tarieven

Ga naar de legesverordening op Overheid.nl

Regels rondom openbare orde en veiligheid

Iedere gemeente heeft regels rondom openbare orde en veiligheid. Deze regels staan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en zijn bedoeld om de openbare ruimte netjes, heel en veilig te houden en om met respect voor elkaar samen te leven. In de APV staan bijvoorbeeld regels over het aanlijnen van honden en vergunningen bij evenementen. Maar ook  welke voorwaarden er gelden voor het plaatsen van voorwerpen op de weg zoals bijvoorbeeld uitstallingen.

IIn de APV wordt in sommige gevallen aan het college van burgemeester en wethouders en/of de burgemeester de bevoegdheid gegeven om nadere regels vast te stellen. Zij hebben hiervan als volgt gebruik gemaakt:

  • het college en de burgemeester hebben een Algemeen aanwijzingsbesluit APV 2020 vastgesteld. In dit besluit staan onder meer de hondenlosloopgebieden en het parkeerbeleid voor grote voertuigen;
  • het college heeft Regels voor gebruik openbare ruimte in de gemeente Renkum 2017 vastgesteld. De grondslag van deze Regels is artikel 2:10 van de APV. In dat APV-artikel is een verbod opgenomen om een voorwerp op of aan de weg te plaatsen als dit hinderlijk of gevaarlijk is. In de regels is dit verbod uitgewerkt, met inachtneming van de volgende uitgangspunten. Bij het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg:
    • mag de veiligheid van verkeersdeelnemers niet in gevaar komen;
    • mogen hulpdiensten niet worden belemmerd en
    • mag er niets worden beschadigd.