Bellevue 1-3 in Renkum

De eigenaar en gemeente onderzoeken samen hoe de locatie Bellevue 1-3 herontwikkeld kan worden na de brand in 2020. Het project zit in fase 1: haalbaarheidsfase.

2

Huidige fase: haalbaarheidsfase

In deze fase is het plan openbaar. De initiatiefnemer onderzoekt de haalbaarheid en hij betrekt de omgeving bij het plan.

Lees meer over fase 1: haalbaarheidsfase.

Het plan

De eigenaar heeft een plan ingediend voor een appartementencomplex met 10 eenheden. De eigenaar onderzoekt op basis van gesprekken met de omgeving, gesprekken met ons en ruimtelijke onderzoeken of het plan haalbaar is of dat er aanpassingen aan het plan nodig zijn. Als wij en de eigenaar denken dat het plan haalbaar is, wordt er een ruimtelijke procedure gestart. De planning is afhankelijk van dit onderzoek naar de haalbaarheid. De verwachting is dat in 2024 de ruimtelijke procedure wordt gestart.

Locatie Bellevue 1 - 3 in Renkum

Op deze plaats wordt een interactieve kaart getoond