Fase 5: uitvoeringsfase

In deze fase voert de initiatiefnemer het plan uit.

Als de omgevingsvergunning verleend is, kan de initiatiefnemer het plan uitvoeren. Is er bezwaar gemaakt en een voorlopige voorziening verleend? Dan moet de uitvoering worden opgeschort (stopgezet).

Wanneer is fase 5 afgerond?

Fase 5 (uitvoeringsfase) is afgerond als het plan is gerealiseerd.