Fase 3: ontwerp openbare ruimte

Deze fase is alleen van toepassing als er binnen het plangebied sprake is van openbare ruimte.

In deze fase stelt de initiatiefnemer een ontwerp van de openbare ruimte op. Dit ontwerp moet voldoen aan de eisen die wij stellen aan het inrichten van de openbare ruimte. Omwonenden en andere belanghebbenden worden betrokken bij het ontwerp van de openbare ruimte.

Wanneer is fase 3 afgerond?

Fase 3 (ontwerp openbare ruimte) is afgerond als het definitieve ontwerp van de openbare ruimte klaar is.