Fase 1: haalbaarheidsfase

In deze fase is het plan openbaar. De initiatiefnemer onderzoekt de haalbaarheid en hij betrekt de omgeving bij het plan.

Als de initiatiefnemer de omwonenden en andere belanghebbenden nog niet heeft geïnformeerd over het plan, dan is dat nu nodig om te doen. Na het ondertekenen van de haalbaarheidsovereenkomst komt het plan namelijk op deze website te staan.

Haalbaarheidsonderzoek

Het haalbaarheidsonderzoek bestaat uit

  • ruimtelijke onderzoeken;
  • gesprekken met adviseurs, omwonenden en belanghebbenden;
  • de initiatiefnemer organiseert van 1 of meerdere bijeenkomsten voor omwonenden en belanghebbenden. De initiatiefnemer maakt een verslag waarin de inbreng van de omwonenden en belanghebbenden staat. Maar ook wat hiermee is gedaan bij het aanpassen van het plan.

Op basis van de onderzoeken, de aandachtspunten vanuit de intaketafel en de gesprekken past de initiatiefnemer het stedenbouwkundigplan aan. 

Samenwerkingsovereenkomst

De gemeente neemt een besluit over het stedenbouwkundigplan. Na een positief besluit stellen de initiatiefnemer en de gemeente een samenwerkingsovereenkomst op. In deze overeenkomst staan de voorwaarden om te komen tot een wijzigen van het bestemmingsplan.

Wanneer is fase 1 afgerond?

Fase 1 (haalbaarheidsfase) is afgerond als de samenwerkingsovereenkomst tussen de initiatiefnemer en gemeente is ondertekend.