Fase 4: vergunningenfase

In deze fase vraagt de initiatiefnemer de vergunningen aan.

De initiatiefnemer vraagt bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) een omgevingsvergunning aan. Het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit over de omgevingsvergunning. Soms zijn ook vergunningen van andere organisaties nodig, bijvoorbeeld van de provincie. 

Het besluit omgevingsvergunning leggen we 6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het besluit. 

Wanneer is fase 4 afgerond?

Fase 4 (vergunningenfase) is afgerond met het verlenen van de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is dan nog niet definitief. Deze is pas definitief als de bezwarenprocedure is afgerond.