Begraafplaats Harten in Renkum

Begraafplaats 'Harten' in Renkum is in 1966 in gebruik genomen en ligt aan de rand van een groot bosgebied en langs het Renkums Beekdal. In 2024 passen wij een deel van de bestaande begraafplaats aan voor natuurbegraven.

De parkachtig aangelegde begraafplaats heeft algemene afdelingen, maar ook gedeelten voor overledenen van Katholieke en Islamitische afkomst. Voor het plaatsen van plaatsen van asbussen is er een urnenmuur, een urnentoren en een afdeling speciaal voor urnenkelders. Er is een aula voor afscheids- en herdenkingsdiensten.

Natuur begraven op Harten

Op begraafplaats Harten richten we ongeveer een kwart van de begraafplaats in voor natuurbegraven. Dat is het stuk dat grenst aan het Renkums Beekdal. In het natuurgedeelte kunnen mensen straks bloemrijk begraven worden (naast het Beekdal) of in een boomgraf gelegd worden (grenzend aan het bos). We hopen 20 juni 2024 het deel van natuurbegraven in gebruik te nemen.

Voorwaarden natuurbegraven

Voor natuurbegraven gelden andere voorwaarden. Zo zijn er geen grafstenen of grafmonumenten mogelijk. De graven markeren we met houten schijven. Kijk voor alle voorwaarden op de pagina Veelgestelde vragen begraven

Looptijd van 100 jaar

De looptijd van de natuurgraven is 100 jaar. Na deze periode is het mogelijk om te verlengen of afstand ervan te doen. Wij geven graven niet voor onbepaalde tijd uit, om ook in de toekomst voldoende ruimte te houden voor deze vorm van begraven. Urnengraven geven wij wel voor onbepaalde tijd uit. De urnen zijn namelijk afbreekbaar en nemen ondergronds geen ruimte in. 

Reserveren kan

Net als bij normale begraafplaatsen kunt u vooraf een plaats op de natuurbegraafplaats reserveren. In een natuurgraf kunnen maximaal 3 mensen begraven worden. Daarnaast kunnen er maximaal 6 urnen worden bijgezet. 

Plattegrond

Bij de ingang van de begraafplaats staat een plattegrond (pdf, 135 kB). Via de website online-begraafplaatsen.nl kunt u alle grafstenen van begraafplaats 'Harten' bekijken.