Begraafplaats Harten in Renkum

Begraafplaats 'Harten' in Renkum is in 1966 in gebruik genomen en ligt aan de rand van een groot bosgebied en langs het Renkums Beekdal. In 2024 passen wij een deel van de bestaande begraafplaats aan voor natuurbegraven.

De parkachtig aangelegde begraafplaats heeft algemene afdelingen, maar ook gedeelten voor overledenen van Katholieke en Islamitische afkomst. Voor het plaatsen van plaatsen van asbussen is er een urnenmuur, een urnentoren en een afdeling speciaal voor urnenkelders. Er is een aula voor afscheids- en herdenkingsdiensten.

In 2024 komt er ook een natuurdeel. In dit deel is boombegraven (grenzend aan de aanwezige bossen) of bloemrijk begraven (aan de zijde van het Renkums beekdal) mogelijk.

Plattegrond

Bij de ingang van de begraafplaats staat een plattegrond (pdf, 135 kB). Via de website online-begraafplaatsen.nl kunt u alle grafstenen van begraafplaats 'Harten' bekijken.