Asbestemmingen

Bij een uitvaart met crematie is het op verschillende begraafplaatsen mogelijk de asbus bij te zetten in een urnenvoorziening of het as te verstrooien.

Voor het bijzetten van de asbus worden urnengraven uitgegeven. Voor het verstrooien van de as zijn er strooivelden.

Strooiveld

Op de begraafplaatsen 'Noord' in Oosterbeek en 'Harten' in Renkum zijn strooivelden waarop de as van de overledenen kan worden uitgestrooid. Op de strooivelden kunnen nabestaanden bloemen of een (los) aandenken ter nagedachtenis aan de overledene plaatsen. De strooivelden worden regelmatig door de beheerder geschoond. Het verstrooien van as is ook mogelijk op bestaande graven op alle begraafplaatsen.

Urnenkelders

Op de begraafplaatsen 'Noord' in Oosterbeek en 'Harten' in Renkum zijn urnenkelders aanwezig (circa 60 bij 40 centimeter breed). Daarop hoort een afdekplaat van graniet. Nabestaanden kunnen op deze plaat na eigen inzicht een aandenken aan de overledene laten graveren. Ook zijn er hierbij mogelijkheden bloemen te zetten. Urnenkelders worden, net als zandgraven, uitgegeven voor een periode van 10 of 20 jaar. Na deze periode kan de grafduur desgewenst worden verlengd met 5 of 10 jaar. De urnenkelders zijn bestemd voor twee asbussen.

Urnenmuur

Op de begraafplaatsen 'Zuid' in Oosterbeek en 'Harten' in Renkum zijn columbariums (urnenmuren) gebouwd. Columbariums zijn honingraadvormige nissen waarin (2) asbussen kunnen worden geplaatst. De nis kan worden afgedicht met een granieten plaat waarop na eigen inzicht een aandenken aan de overledene kan worden gegraveerd. Ook bezit elke nis een eigen bloemenvaas. Het columbarium in Renkum kent een zowel een openbaar als een Katholiek deel. Ook voor deze voorziening geldt dat deze worden uitgegeven voor 10 of 20 jaar met de mogelijkheid voor verlenging met 5 of 10 jaar.

Overige urnengraven

De begraafplaatsen 'Harten' in Renkum en 'Noord' in Oosterbeek kennen ieder nog afzonderlijke urnenvoorzieningen dan hierboven zij beschreven. Op begraafplaats 'Harten' bevindt zich de urnentoren. Binnen deze toren van groen bevinden zich urnenpalen welke in de vorm van een cirkel zijn (worden) opgesteld. Op termijn lopen de palen taps naar beneden toe (van groot naar klein). In een urnenpaal kunnen twee asbussen worden geplaatst. Op de paal, die eigendom wordt van de nabestaande, kan een herdenkingsplaat worden bevestigd welke na eigen inzicht kan worden gevuld met een tekst ter nagedachtenis aan de overledenen.

Op het natuurdeel van begraafplaats Harten en het urnenbos op begraafplaats Boschveld worden urnengraven uitgegeven waarbij de asbus wordt begraven in de grond.

Urnen en zandgraven

Op alle begraafplaatsen is het mogelijk asbussen te plaatsen in particuliere (zand) graven, ook als het graf formeel vol is met overledene. Per graf kunnen maximaal 6 asbussen worden bijgezet. Ook is het mogelijk een (leeg) particulier graf te huren voor de plaatsing van een asbus. Op het graf mag dan naar eigen inzicht een gedenkmonument worden geplaatst. Uitzondering geldt er voor de urnengraven in het urnenbos op begraafplaats Boschveld en het natuurdeel op begraafplaats Harten. Hier mogen geen gedekmonumenten worden geplaatst.

Voor het plaatsen van een gedenkmonument op de andere afdelingen en begraafplaatsen gelden wel regels. Kijk hiervoor op pagina Plaatsen van een grafmonument.

Urnenmuur   Urnentoren