Asbestemmingen

Bij een uitvaart met crematie is het op verschillende begraafplaatsen mogelijk de asbus bij te zetten in een urnenvoorziening of het as te verstrooien.

Voor het bijzetten van de asbus worden urnengraven uitgegeven. Voor het verstrooien van de as zijn er strooivelden.

Strooiveld

De begraafplaatsen 'Noord' in Oosterbeek en 'Harten' in Renkum beschikken over strooivelden waarop de as van de overledenen kan worden uitgestrooid. Op de strooivelden kunnen nabestaanden bloemen of een (los) aandenken ter nagedachtenis aan de overledene plaatsen. De strooivelden worden regelmatig door de beheerder geschoond. Op begraafplaats “Noord” is het mogelijk om op het strooiveld een blijvende herinnering te plaatsen voor de overledene in de vorm van een bronzen herdenkingspin. Het verstrooien van as is ook mogelijk op bestaande graven op alle begraafplaatsen.

Urnenkelders

Op de begraafplaatsen 'Noord' in Oosterbeek en 'Harten' in Renkum zijn urnenkelders aanwezig (circa 60 bij 40 centimeter breed). Daarop hoort een afdekplaat van graniet. Nabestaanden kunnen op deze plaat na eigen inzicht een aandenken aan de overledene laten graveren. Ook zijn er hierbij mogelijkheden bloemen te zetten. Urnenkelders worden, net als zandgraven, uitgegeven voor een periode van 10 of 20 jaar. Na deze periode kan de grafduur desgewenst worden verlengd met 5 of 10 jaar. De urnenkelders zijn bestemd voor twee asbussen.

Urnenmuur

Op de begraafplaatsen 'Zuid' in Oosterbeek en 'Harten' in Renkum zijn columbariums (urnenmuren) gebouwd. Columbariums zijn honingraadvormige nissen waarin (2) asbussen kunnen worden geplaatst. De nis kan worden afgedicht met een granieten plaat waarop na eigen inzicht een aandenken aan de overledene kan worden gegraveerd. Ook bezit elke nis een eigen bloemenvaas. Het columbarium in Renkum kent een zowel een openbaar als een Katholiek deel. Ook voor deze voorziening geldt dat deze worden uitgegeven voor 10 of 20 jaar met de mogelijkheid voor verlenging met 5 of 10 jaar.

Overige urnengraven

De begraafplaatsen 'Harten' in Renkum en 'Noord' in Oosterbeek kennen ieder nog afzonderlijke urnenvoorzieningen dan hierboven zij beschreven. Op begraafplaats 'Harten' bevindt zich de urnentoren. Binnen deze toren van groen bevinden zich urnenpalen welke in de vorm van een cirkel zijn (worden) opgesteld. Op termijn lopen de palen taps naar beneden toe (van groot naar klein). In een urnenpaal kunnen twee asbussen worden geplaatst. Op de paal, die eigendom wordt van de nabestaande, kan een herdenkingsplaat worden bevestigd welke na eigen inzicht kan worden gevuld met een tekst ter nagedachtenis aan de overledenen.

Begraafplaats 'Noord' kent een eigen urnentuin (heideveld). In deze tuin zijn ook de urnenkelders en de strooiheuvel aanwezig. Binnen de urnentuin kunnen bronzen urnen worden geplaatst. Bij deze 'trechtervormige' voorziening wordt de as van de overledene in de urn uitgegoten, waardoor de as van de overledene weer 1 wordt met de aarde. Op de rand van de urn kan na behoefte een tekst ter herinnering aan de overledene worden gegraveerd. Ook deze urnenvoorzieningen worden uitgegeven voor 5 of 10 jaar met de mogelijkheid om te verlengen met vijf of tien jaar. Door de vorstgevoeligheid worden er binnen de urnentuin op begraafplaats 'Noord' geen keramieken urnen meer uitgegeven.

Urnen en zandgraven

Op alle begraafplaatsen is het mogelijk asbussen te plaatsen in particuliere (zand) graven, ook als het graf formeel vol is met overledene. Per graf kunnen maximaal 6 asbussen worden bijgezet. Ook is het mogelijk een (leeg) particulier graf te huren voor de plaatsing van een asbus. Op het graf mag dan naar eigen inzicht een gedenkmonument worden geplaatst. Voor het plaatsen van een gedenkmonument gelden wel regels, zie hiervoor het plaatsen van een grafmonument.

Urnenmuur   Urnentoren