Plaatsen grafmonument

Wilt u een grafsteen op een graf plaatsen? Vraag dit eerst aan. Meestal regelt de steenhouwer dit.

Voor het aanvragen van plaatsen van een grafmonument vult u (of de steenhouwer) het formulier 'Aanvraag plaatsing grafmonument (pdf, 30 kB) in. Stuur het formulier naar e-mail info@renkum.nl of per post naar Gemeente Renkum, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Regels

Regels over de afmeting van een grafmonument staan in de 'Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen'. Op begraafplaats Boschveld en het natuurdeel (afdeling N) op begraafplaats Harten zijn grafmonumenten niet toegestaan.

Kosten

Kijk voor de kosten voor de vergunning voor een grafmonument op de pagina Tarieven begraven en gebruik graf.