Plaatsen grafmonument

Wilt u een grafsteen op een graf plaatsen? Dat moet u eerst aanvragen. Meestal regelt de steenhouwer dit.

Voor de plaatsing van grafstenen moet u vooraf een aanvraag plaatsing grafmonument (pdf, 30 kB) indienen. Dit verzorgt den steenhouwer dit. Regels over de afmeting van een grafmonument zijn opgenomen in het  Uitvoeringsbesluit grafbedekkingen (pdf, 51 kB). Aanvragen moeten voldoen aan deze regels. Voor de afgifte van een vergunning betaalt u leges.