Tarieven begraven en grafrechten

De tarieven voor het begraven, bijzetten urn, verstrooien as en het gebruik van een graf (grafrechten).

Grafrecht geeft u het recht op een plek (particulier graf of urnengraf) op een begraafplaats. U kunt het grafrecht kopen voor een periode van 10, 20, 30, 40, 50 of  100 jaar. Uitzonderingen zijn begraafplaats Boschveld en het natuurdeel op begraafplaats Harten. Hier is de enige uitgiftetijd 100 jaar.

Kosten begraven, bijzetten urn of verstrooien as

Product Prijs (2024)
Begraven in particulier graf € 984,-
1e inlage in 3-persoons particulier graf € 1.313,-
Begraven in kindergraf € 492,-
Begraven in algemeen graf € 1.217,-
Bijzetten urn of verstrooien as € 291,-
Toeslag maandag tot en met vrijdag na 15.00 uur 50%
Toeslag zaterdag 75%

Kosten graf

Aantal jaar Kosten eenmalig (2024)
Graf voor 10 jaar € 884,-
Graf voor 20 jaar € 1.768,-
Graf voor 30 jaar € 2.652,-
Graf voor 40 jaar € 3.536,-
Graf voor 50 jaar € 4.420,-
Graf voor 100 jaar € 6.100,-
Verlenging graf met 5 jaar € 442,-
Verlenging graf met 10 jaar € 884,-
Verlenging graf met 15 jaar € 1.326,-
Verlenging graf met 20 jaar € 1.768,-

Kosten natuurbegraafplaats Boschveld of natuurdeel Harten

  Kosten eenmalig (2024)
Graf voor 100 jaar € 6.100,-
Urnengraf voor onbepaalde tijd € 1.500,-
Reserveren graf € 322,-
Reserveren urnengraf € 193,-

 

Kosten kindergraf tot 12 jaar

Aantal jaar Kosten eenmalig (2024)
Kindergraf voor 10 jaar € 442,-
Kindergraf voor 20 jaar € 884,-
Kindergraf voor 30 jaar € 1.326,-
Kindergraf voor 40 jaar € 1.768,-
Kindergraf voor 50 jaar € 2.210,-
Kindergraf voor 100 jaar € 3.050,-
Verlenging kindergraf met 5 jaar € 221,-
Verlenging kindergraf met 10 jaar € 442,-
Verlenging kindergraf met 15 jaar € 663,-
Verlenging kindergraf met 20 jaar € 884,-

Kosten urnengraf

Aantal jaar Kosten eenmalig (2024)
Urnengraf voor 10 jaar € 550,-
Urnengraf voor 20 jaar € 1.100,-
Urnengraf voor onbepaalde tijd € 1.500,-
Verlenging urnengraf met 5 jaar € 274,-
Verlenging urnengraf met 10 jaar € 548,-
Verlenging urnengraf met 15 jaar € 822,-
Verlenging urnengraf met 20 jaar € 1.096,-

Kosten voor grafbedekking

Product Prijs (2024)
Vergunning voor plaatsen van grafbedekking € 162,- (eenmalig)
Onderhoudsrecht graf € 116,- (per jaar)

Overige kosten

Product Prijs (2024)
Gebruik aula per uur € 162,-
Weghalen zand naast graf voor uitvaart € 127,-
Reserveren graf € 322,-
Reserveren urnengraf € 193,-
Op verzoek ruimen graf € 1.685,-