Veelgestelde vragen begraven

Is het mogelijk een graf vooraf te reserveren?

Ja, het is mogelijk een graf naar keuze te reserveren. Kijk voor de kosten op de pagina Tarieven begraven en grafrechten. Op het moment dat er daadwerkelijk een begraving of een bijzetting plaats vindt in het graf brengen wij het reserveringsbedrag in mindering op de totale kosten van het grafrecht.

Kan een graf worden uitgebreid zodat het geschikt is voor een volgende begraving?

10 jaar nadat de laatste bijzetting in een graf is geweest, kan dit graf geschikt worden gemaakt voor een nieuwe bijzetting. De nog aanwezige stoffelijke resten worden dan in hetzelfde graf dieper geplaatst.

Hoe lang duurt het voordat stoffelijke resten zijn vergaan?

Dit is van verschillende factoren afhankelijk zoals de soort grond, de toestand van het stoffelijk overschot etc. In de regel is een lichaam vergaan na 10 jaar. Dit is ook de termijn van de wettelijke grafrust, de termijn dat een graf niet geroerd mag worden. De gemeente Renkum houdt deze termijn van 10 jaar aan.

Wanneer is de begraafplaats gesloten?

De begraafplaats is gesloten tussen zonsondergang en zonsopgang.

Zijn er op de gemeentelijke begraafplaatsen aparte afdelingen voor mensen met een specifiek geloof?

Op begraafplaats Harten in Renkum zijn afdelingen bestemd voor overledenen die een Katholieke of Islamitische geloofsovertuiging hadden. Voor overledenen van de Russisch Orthodoxe kerk is een afdeling op begraafplaats Noord in Oosterbeek. Op de begraafplaatsen Noord en Harten zijn ook afdelingen  specifiek voor kinderen.

Moet een overledenen in de gemeente Renkum hebben gewoond of op een andere manier een binding hebben gehad met de gemeente Renkum?

De gemeente Renkum legt geen beperkingen op voor uitvaarten van personen die niet in de gemeente Renkum hebben gewoond of geen binding bij leven hebben gehad met de gemeente.

Brengt de gemeente Renkum na een uitvaart nog kosten in rekening voor het algemeen onderhoud aan de begraafplaats?

De kosten voor onderhoud zijn verrekend in de leges voor het graftarief. U krijgt dus geen rekening voor onderhoud.

Moet ik als rechthebbende adreswijzigingen schriftelijk doorgeven?

Als u gaat verhuizen bent u verplicht een nieuw adres door te geven. Dat kunt u telefonisch doen via telefoon (026) 33 48 111.

Mag ik plastic bloemen of andere plastic materialen op het graf gebruiken?

De gemeentelijke begraafplaatsen liggen in of aan de rand van natuurgebieden. Uit esthetisch oogpunt staan wij plastic bloemen niet toe. Kunststof in het algemeen mag niet toegepast worden bij of op graven in verband met het wegwaaien ervan.