Veelgestelde vragen begraven

Hoe lang worden graven uitgegeven op Boschveld en het natuurdeel Harten?

Particuliere graven geven wij uit voor 100 jaar. Korter of langer is niet mogelijk.

Hoeveel mensen kunnen in particulier graf worden begraven op Boschveld of het natuurdeel Harten?

In een nieuw graf kunnen maximaal 3 overledenen per kist worden begraven en er kunnen maximaal 6 asbussen worden geplaatst.

Kan ik een particulier (zand)graf reserveren op Boschveld of het natuurdeel Harten?

Op begraafplaats Boschveld kan op de A afdeling (noordelijk deel) worden gereserveerd. De B afdeling (zuidelijk deel) geven we nog niet uit om daar eerst de natuur te laten ontwikkelen. Reserveren kost € 322,-. Deze kosten worden in mindering gebracht op de totaal kosten van het grafrecht van 100 jaar bij de 1e begraving. Op het natuurdeel Harten kan overal worden gereserveerd.

Wat kost een graf op Boschveld of het natuurdeel Harten?

€ 6.100,-- voor 100 jarige uitgifte.

Zijn er urnengraven op Boschveld of het natuurdeel Harten?

Op begraafplaats Boschveld wordt een urnenbos aangelegd. Op het natuurdeel Harten kan overal een plek worden uitgekozen voor een urnengraf.

Wat kost een urnengraf op Boschveld of het natuurdeel Harten?

De kosten voor een urnengraf bedragen € 1.500,- de looptijd is voor onbepaalde tijd (eeuwig)

Mogen er bloemen, beplanting en/of monumenten op Boschveld of het natuurdeel Harten?

Nee, er mogen geen monumenten of vaste planten op de graven op Boschveld of het natuurdeel Harten. Graven worden gemarkeerd met een houten schijf waarop de naam van de overledene wordt geschreven. Als deze is verteerd gaat het graf op in de natuur. Tot 2 weken na het sluiten van het graf mogen er op het graf bloemen liggen die bij de uitvaart zijn gebruikt. Daarna worden de bloemen weggehaald.

Kan ik een graf vooraf reserveren?

Ja, u kunt een graf naar keuze te reserveren. Kijk voor de kosten op de pagina Tarieven begraven en grafrechten. Op het moment dat er daadwerkelijk een begraving of een bijzetting plaats vindt in het graf brengen wij het reserveringsbedrag in mindering op de totale kosten van het grafrecht.

Kan een graf worden uitgebreid zodat het geschikt is voor een volgende begraving?

10 jaar nadat de laatste bijzetting in een graf is geweest, kan dit graf geschikt worden gemaakt voor een nieuwe bijzetting. De nog aanwezige stoffelijke resten worden dan in hetzelfde graf dieper geplaatst.

Hoe lang duurt het voordat stoffelijke resten zijn vergaan?

Dit is van verschillende factoren afhankelijk zoals de soort grond, de toestand van het stoffelijk overschot etc. In de regel is een lichaam vergaan na 10 jaar. Dit is ook de termijn van de wettelijke grafrust, de termijn dat een graf niet geroerd mag worden. De gemeente Renkum houdt deze termijn van 10 jaar aan.

Wanneer is de begraafplaats gesloten?

De begraafplaatsen zijn gesloten tussen zonsondergang en zonsopgang.

Zijn er op de gemeentelijke begraafplaatsen afdelingen voor mensen met een specifiek geloof?

Op begraafplaats Harten in Renkum zijn afdelingen voor overledenen met een Katholiek of Islamitisch geloof. Voor overledenen van de Russisch Orthodoxe kerk is een afdeling op begraafplaats Noord in Oosterbeek. Op de begraafplaatsen Noord en Harten zijn ook afdelingen voor kinderen.

Moet een overledenen in de gemeente Renkum hebben gewoond of op een andere manier een binding hebben gehad met de gemeente Renkum?

Wij leggen geen beperkingen op voor uitvaarten van personen die niet in de gemeente Renkum hebben gewoond of geen binding bij leven hebben gehad met de gemeente.

Brengt de gemeente Renkum na een uitvaart kosten in rekening voor het algemeen onderhoud aan de begraafplaats?

Nee, de kosten voor onderhoud zijn verrekend in de prijs voor het graftarief.

Moet ik als rechthebbende adreswijzigingen schriftelijk doorgeven?

Als u gaat verhuizen bent u verplicht een nieuw adres aan ons door te geven. Bel daarvoor (026) 33 48 111.

Mag ik plastic bloemen of andere plastic materialen op het graf gebruiken?

De gemeentelijke begraafplaatsen liggen in of aan de rand van natuurgebieden. Uit esthetisch oogpunt staan wij plastic bloemen niet toe. Kunststof in het algemeen mag niet toegepast worden bij of op graven in verband met het wegwaaien ervan.