Elke wijk een plan

Elke wijk is anders en heeft daarom een eigen aanpak nodig. Daarom maken wij samen met bewoners, bewonersinitiatieven, technisch experts en andere belanghebbenden per wijk een wijkuitvoeringsplan.

Wijkuitvoeringsplan

Een wijkuitvoeringsplan geeft bewoners duidelijkheid. Een wijkuitvoeringsplan bestaat uit een stappenplan voor bewoners om hun huis te verduurzamen en een overzicht van de ondersteuning die daarvoor beschikbaar is. Aan het begin van het proces ligt nog niets vast. Het duurt ongeveer 2 jaar om een wijkuitvoeringsplan te maken. In deze 2 jaar is er tijd om vragen, ideeën en zorgen te bespreken en gezamenlijk beslissingen te nemen. Daarna gaan we samen aan de slag met de uitvoering. 

Een plan in uw wijk 

Als we in uw wijk aan de slag gaan ontvangt u aan het begin van het proces een brief met meer informatie. In een aantal wijken zijn we al begonnen met het maken van een wijkuitvoeringsplan.  

  • Stenenkruis in Oosterbeek: gestart in december 2023 
  • Fluitersmaat in Renkum: gestart in februari 2024 

Participatie en inspraakmogelijkheden 

Uw input is waardevol voor ons! We moedigen alle bewoners aan om mee te doen aan inspraakavonden, enquêtes en/of participatieworkshops die per wijk georganiseerd zullen worden. Op deze manier kunt u actief bijdragen aan de besluitvorming en ervoor zorgen dat de wijkuitvoeringsplannen aansluiten bij uw behoeften en verwachtingen. 

Transitievisie Warmte

In de Transitievisie Warmte (pdf, 2 MB) vindt u meer informatie over de planning en aanpak van de gemeente. Op de kaart 'Buurten 2020' van het CBS kunt u zien in welke wijk u woont. De warmtetransitie is nieuw en daarom zullen we steeds tot nieuwe inzichten komen. De planning en aanpak in de Transitievisie Warmte passen we hierop aan.