Aardwarmte

Aardwarmte, ook wel Geothermie, is een relatief nieuwe manier van energie winnen uit de bodem.

Aardwarmte is lokale, duurzame warmte die uit de ondergrond kan worden gewonnen voor het verwarmen van huizen, kassen en industrie. We spreken van aardwarmte als de warmwaterbron zich op dieper dan 500 meter bevindt. De temperatuur loopt op met de diepte. Het van nature aanwezige warme water wordt opgepompt, de warmte wordt eruit gehaald en het water wordt weer teruggepompt in dezelfde aardlaag en warmt daar weer op.
In potentie is aardwarmte een goed alternatief voor aardgas. Dat geldt voor een grote energiegebruiker als Parenco die warmte van heel hoge temperatuur nodig heeft (150 graden), maar zeker ook voor omliggende wijken en dorpen. Die kunnen op hun beurt weer verwarmd worden met de restwarmte van de fabriek door een warmtenet.

Als onderdeel van de energietransitie ziet de Rijksoverheid kansen om met aardwarmte een deel van onze warmtevraag in huizen, kantoren en voor bepaalde industrie te verduurzamen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat financiert daarom het landelijk onderzoek dat ‘Seismische Campagne Aardwarmte Nederland’ (SCAN) heet. SCAN wordt uitgevoerd door TNO en EBN (Energie Beheer Nederland). 

Onderzoek aardwarmte

In grote delen van Nederland weten we nog te weinig af van de aardlagen op grotere diepten om al kostbare (proef)boringen te kunnen doen of te investeren in een warmtenet. Zo ook in dit deel van Gelderland. Daarom is vanaf oktober 2019 in de regio Arnhem Nijmegen het onderzoek in de ondergrond gestart. Het onderzoek in de ondergrond is een seismisch onderzoek. Het maakt deel uit van een landelijk onderzoek om informatie te verzamelen over de ondergrond in Nederland. Met als doel nauwkeuriger te kunnen inschatten waar aardwarmtewinning mogelijk is. Het is een verkennend onderzoek. Het winnen van aardwarmte is geen onderdeel van dit onderzoek. In maart 2020 is de fysieke uitvoering van het onderzoek afgerond. De informatie hieruit wordt momenteel verwerkt door een aantal gespecialiseerde partijen. Daarna moet deze informatie nog worden geïnterpreteerd. We verwachten dat de resultaten eind 2020 bekend zijn. 

Veilig en verantwoord  

Seismisch onderzoek wordt al decennia succesvol gedaan in Nederland. EBN is uitvoerder van dit onderzoek en heeft al jarenlange ervaring met projecten in de ondergrond. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is verantwoordelijk voor controle op de naleving van de voorwaarden en veiligheid van het seismisch onderzoek. Ook is SodM degene die de benodigde vergunning(en) afgeeft.

Meer informatie

Kijk op www.scanaardwarmte.nl voor meer informatie over SCAN, de ligging van de onderzoekslijnen, de werkwijze en de stand van zaken.