Melden hinder Parenco

Ondervindt u hinder van Parenco? Meldt u dit dan bij het Provincieloket.

Als u overlast ervaart, dan kunt u dit melden bij het Provincieloket.

  • Dien de melding in bij het Provincieloket via het Milieuklachtensysteem S@men.
  • De melding gaat vervolgens naar Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). 
  • U krijgt een automatisch antwoord op uw e-mail. Hierin staat dat uw mail is ontvangen en dat de melding in behandeling wordt genomen door ODRA.
  • De melding wordt bij ODRA geregistreerd en toegewezen aan een toezichthouder. Als het nodig is, neemt de toezichthouder contact met u op. Ook als er geen contact wordt opgenomen, kunt u erop vertrouwen dat uw melding in behandeling wordt genomen. Het is niet altijd mogelijk om alle melders persoonlijk een terugkoppeling op de afhandeling van de melding te geven. Bijvoorbeeld: er is geurhinder. De toezichthouder weet dat er bij een bepaalde windrichting meer overlast in bepaalde delen van de gemeente wordt ervaren. Dit leidt soms tot veel klachten (met dezelfde oorzaak).
  • De toezichthouder bepaalt op basis van de melding of er directe actie vereist is.
  • In het meldingenoverzicht van S@men leest u in de kolom ‘resultaat afhandeling’ welke actie op uw melding is / wordt ondernomen.

In de flyer Melden van overlast kunt u de verschillende stappen in het proces nalezen.

Calamiteiten

In geval van calamiteiten, belt u (026) 359 99 99.

Contact opnemen met Parenco

Parenco monitort het milieuklachtensysteem s@men. Aanvullend kunnen omwonenden bij directe overlast rechtstreeks bellen met Parenco via (0317) 36 19 11 (24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar). De dienstdoende ploegleider neemt de melding op zich en onderneemt, waar mogelijk, actie. De ploegleider zorgt ook voor terugkoppeling aan de melder.

Publicatie resultaten metingen

Meetresultaten van onderzoeken, naar bijvoorbeeld geur en trilling, worden gepubliceerd op deze website.