Melden hinder Parenco

Overlast kunt u melden bij MilieuKlacht Gelderland.

Als u overlast ervaart, kunt u dit melden bij Milieuklacht Gelderland.

Milieuklacht melden

  • Uw melding staat direct na ontvangst in het milieuklachtensysteem. U krijgt een bevestiging per e-mail. Vanaf dat moment staat uw melding in het meldingenoverzicht.
  • Als het nodig is, neemt een toezichthouder contact met u op. Ook als er geen contact wordt opgenomen, kunt u erop vertrouwen dat uw melding in behandeling wordt genomen. Het is niet altijd mogelijk om alle melders persoonlijk een terugkoppeling op de afhandeling van de melding te geven. Bijvoorbeeld: er is geurhinder. De toezichthouder weet dat er bij een bepaalde windrichting meer overlast in bepaalde delen van de gemeente wordt ervaren. Dit leidt soms tot veel klachten (met dezelfde oorzaak).
  • De toezichthouder bepaalt op basis van de melding of er directe actie vereist is.

Calamiteiten

In geval van calamiteiten, belt u (026) 37 71 800.

Contact opnemen met Parenco

Parenco monitort het milieuklachtensysteem. Aanvullend kunnen omwonenden bij directe overlast rechtstreeks bellen met Parenco via (0317) 36 19 11 (24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar). De dienstdoende ploegleider neemt de melding op zich en onderneemt, waar mogelijk, actie. De ploegleider zorgt ook voor terugkoppeling aan de melder.

Publicatie resultaten metingen

Meetresultaten van onderzoeken, naar bijvoorbeeld geur en trilling, publiceren wij op deze website.