Wie doet wat?

Een overzicht van alle betrokken partijen en de rol die zij vervullen.

Provincie Gelderland

De provincie verstrekt de vergunning en is bevoegd gezag. Dit betekent dat de provincie verantwoordelijk is voor de vergunningverlening, toezicht en de handhaving bij dit bedrijf.

Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Complexe bedrijven zijn inrichtingen die een grote impact kunnen hebben op de omgeving en het milieu, bijvoorbeeld door luchtuitstoot, geur- en geluidoverlast. Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) stelt voor de omgevingsdiensten in Gelderland het milieudeel voor de omgevingsvergunning op voor dit type bedrijven.

Omgevingsdienst Regio Arnhem

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) is verantwoordelijk voor de handhaving bij complexe bedrijven in Gelderland. Complexe bedrijven zijn inrichtingen die een grote impact kunnen hebben op de omgeving en het milieu, bijvoorbeeld door luchtuitstoot, geur- en geluidoverlast. Bij ODRA werken specialisten op het gebied van milieumetingen. Zij voeren metingen uit onder andere op gebied van emissie, geluid, trilling en luchtkwaliteit langs wegen. Klachten die door omwonenden via het milieuklachtensysteem worden ingediend worden door ODRA behandeld.

GGD Gelderland-Midden

De GGD beantwoordt vragen van bewoners die bezorgd zijn over bijvoorbeeld luchtuitstoot, geur- en geluidoverlast van Parenco. De GGD adviseert de gemeente en de provincie over de eventuele gezondheidsrisico’s van de uitstoot van stoffen naar de lucht, geur- en/of geluidoverlast van Parenco, bijvoorbeeld nadat de omgevingsdienst milieumetingen heeft verricht.

Gemeente Renkum

Gemeente Renkum is geen bevoegd gezag maar voelt wel een zorgplicht naar de inwoners van de gemeente en naar de medewerkers van Parenco die veelal uit de gemeente komen.

Projectteam

Om te zorgen voor een goede afstemming tussen de betrokken overheidsorganisaties, is er actief een projectteam in het leven geroepen. Dit team komt 1 keer per 6 weken samen om met elkaar lopende zaken te bespreken. Deelnemers aan het projectteam zijn: de Provincie Gelderland (bevoegd gezag), Omgevingsdienst Regio Nijmegen (vergunningverlening) en Omgevingsdienst Regio Arnhem (toezicht en handhaving), de GGD en de gemeente Renkum.

BOP

Een aantal omwonenden heeft zich georganiseerd in de Belangengroep Omwonenden Parenco ‘BOP’.

Klankbordgroep

Op initiatief van Parenco is er een klankbordgroep opgericht. Deze groep bestaat uit omwonenden - onder wie Renkum Leeft en de BOP - en technisch specialisten van Parenco en externe specialisten. De provincie Gelderland en gemeente Renkum zijn hierbij ook aanwezig. De notulen van dit overleg staan op de website van Parenco.